Перший день конференції був повністю присвячений пленарним засіданням. Зокрема, учасники заслухали ряд доповідей щодо методологічних основ біблеїстичних досліджень, суспільної ролі богослов’я, специфіки розвитку богословської думки у контексті сучасних філософських та наукових трансформацій. Частина дослідників спрямувала увагу на конфесійні виміри богословських методологій. Завершився день презентацію найновіших вітчизняних богословських видань.

Другий день конференції розпочався роботою у секціях, на яких розглядалися методологічні проблеми біблійної, догматичної та філософської теології, теоретико-філософські аспекти теологічних досліджень, а також виклики для богослов’я, зумовлені його існуванням у міжрелігійному та міждисциплінарному контекстах. На наступних пленарних засіданнях учасники конференції заслухали низку доповідей, що висвітлювали різноманітні історичні аспекти розвитку теології, а також методологічні проблеми еклезіології та місіології.

ФОТОРЕПОРТАЖ ІЗ КОНФЕРЕНЦІЇ ДИВИТИСЯ ТУТ>

Заслухавши і обговоривши виступи, учасники конференції виробили наступні рекомендації:

– науковій спільноті збільшити увагу до теоретико-методологічних аспектів богословських досліджень, продовжити практикувати дискусії у форматах круглих столів, семінарів, конференцій та на сторінках періодичних видань;
– закликати вищі навчальні заклади, що здійснюють освітню та освітньо-наукову підготовку за спеціальністю «богослов’я», посилити роботу з розширення методологічної бази богословських студій за рахунок проведення досліджень та написання відповідних монографій, підручників та посібників;
– звернути особливу увагу на розвиток і зміцнення міжнародної та міжконфесійної співпраці між науковими установами і навчальними закладами у сфері здійснення спільних проектів, наукової, дослідницької і освітньої спрямованості, обміну науковцями, викладачами і студентами;
– взяти до відома інформацію, викладену у доповідях учасників, та рекомендувати заслухані доповіді до друку в окремому збірнику матеріалів конференцій;
– збільшити зусилля з метою об’єднати вітчизняну богословську академічну спільноту на основі спільної наукової роботи та підписання резолюції про співпрацю.

Ці та інші тези увійшли до резолюції конференції.

У роботі заходу взяли участь понад 100 учасників, серед яких – представники державних та богословських вищих навчальних закладів із різних регіонів України, а також з Бельгії, Німеччини, Нідерландів, Польщі, Болгарії, Австрії. Під час роботи конференції було проголошено понад 50 доповідей, присвячених різним аспектам методології богословських досліджень. За результатами конференції буде виданий збірник матеріалів. Крім цього, вже незабаром усі зацікавлені зможуть ознайомитися з відеозаписами пленарних доповідей на каналі Євро-Азіатської акредитаційної асоціації в YouTube.

Джерело: www.religion.in.ua