Щорічна міжнародна наукова конференція Ad fontes liturgicos.

Завдяки підтримці фонду богословських досліджень п. Олени Бойко(США) 26-27 жовтня 2021 року на філософсько-богословському факультеті УКУ у Львові відбулася 12-та щорічна міжнародна наукова конференція Ad fontes liturgicos.Заснована у 2010 році дослідниками літургійних джерел з УКУ,
Університету Івана-Павла ІІ У Кракові та Прешовського Університету,вона щорічно збирає вже більш-менш сформоване коло дослідників ізПольщі, Словаччини, Угорщини та України для обговорення попередньо
обраної теми, яка передусім стосується дослідження літургійних джерел.Тема цьогорічної конференції – В дусі та прав(д)і: Літургія та канонічне право – дала можливість дослідникам представити та обмінятися думками щодо взаємовпливу літургійних та канонічних джерел у східнійта західній вітках християнства.Оскільки цього року сповняється 25 років з дня публікації Інструкції щодо застосування літургійних приписів канонів Східних Церков, дуже важливого документа в історії розвитку літургійних традицій Східних Католицьких Церков, частина доповідей була присвячена основним темам цього документу, а також іншим джерелам, які допомагають краще зрозуміти взаємозв’язок права та літургії.Зокрема, після короткого вступного слова завідувача кафедри літургійних наук УКУ д-ра Тараса Шманька, із доповіддю про богослов’я Інструкції виступив д-р Ендрю Квінлан. Серед іншого він зауважив, що незважаючи на досить довгий час існування цього документу у наукових
та й у церковних колах не відбулося його критичного читання да дискусії навколо тем, які у ньому підняті: «Очевидно, що Інструкція хоче надати богословський контекст канонів, які стосуються літургії. Відповідь на те
чи це взагалі можливо, вимагатиме дуже тривалого і детального вивчення як Канонів, так і Інструкції».
Подібно до Ендрю Квінлана у своїй доповіді про літургійне оновлення з огляду на текст Інструкції д-р Василь Рудейко підкреслив, що «багато напрямних Інструкції, які стосуються оновлення літургійного життя церкви так і не було осмислено східними церквами, зокрема у пункті, який стосується опрацювання літургійних довідників».
Д-р. Мірослав Дарґай зосередив свою увагу на екуменічному вимірі Інструкції із перспективи греко-католицької церкви у Словаччині. У своїй доповіді «Спільнота слухає Право – Слово Боже. Біблійно-літургійне дослідження» проф. Ярослав Суперсон вказав на небезпеку історизації досвіду присутності Бога серед його народу через запис
Слова Божого і читання його певного зовнішнього документу замість відчитання його у щоденному житті              «з таблиць серця». Оскільки нещодавно святкували 300-ліття від часу проведенняЗамойського синоду, проф.Пшемислав Новаковський виголосив доповідь, у якій на конкретних прикладах показав подібності у тексті
постанов цього синоду та Кодексі канонів для Східних Церков, до якоговласне і була написана згадана Інструкція.Питання рецепції та впровадження напрямних Інструкції у життяконкретної східної католицької церкви свого права на прикладі Греко-католицької церкви в Угорщині було висвітлено у доповіді диякона
Яноша Ніріана із Інституту св.Атаназія Великого у Ніречьгазі. Окрім тематики, пов’язаної конкретно із Інструкцією, на конференції було представлено ряд доповідей, які стосувалися як загальних так і конкретних правово-літургійних питань.Зокрема д-р Августин Соланський присвятив свою доповідьлітургійному та правовому значенню терміну «обряд» у контексті йоговживання щодо східних католицьких церков. Д-р. Магдалина Витвицька висвітлила питання, пов’язане із впливом місцевого єпископа на літургійне життя монаших спільнот у межах його єпархії. Проф. Януш Мієчковскі присвятив своє дослідження ранньохристиянському літургійному праву, а д-р. Петро Сабат представив перспективу імплементації однієї із напрямних Інструкції на прикладі УГКЦ.
Типові канонічні особливості формування та застосування права у літургійних традиціях були представлені рефератами Вікторії Семенової та д-ра Олексія Браславця. У рефератах ліц. Максима Тима та ліц. Міхала Ґлеваняка було наголошено на важливості літургійного співу та знання вірними богослужінь добового кола, оскільки саме завдяки їм, церкви у Словаччині та Україні змогли вистояти у підпіллі часів радянської
окупації цих країн.Назагал, конференція відбулася у атмосфері цікавого та плідного наукового дискурсу. Матеріали цієї конференції будуть доступними у відповідній науковій публікації, якими ці конференції зазвичай
увінчуються.На жовтень 2022 рік заплановано наступну конференцію Ad fontes liturgicos, яка відбудеться у Кракові. Її тема – джерельні дослідження, пов’язані із літургійним вихованням клиру та вірних.

Відео конференції Ad fontes liturgicos за посилання