Освітньо-наукову програму PhD з “Богослов’я” УКУ акредитовано з визначенням “ЗРАЗКОВА”

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти розглянуло на своєму засіданні акредитаційну справу № 0851/АС-21 щодо акредитації освітньо-наукової програми PhD з “Богослов’я” Українського католицького університету, і на підставі висновків Експертної групи, утвореної для проведення акредитаційної експертизи, рішення Галузевої експертної ради, та керуючись Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 977, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 серпня 2019 року за № 880/33851) вирішило акредитувати докторську програму з “Богослов’я” УКУ з визначенням “ЗРАЗКОВА”.
Рішення ухвалене на засіданні  Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 27 липня 2021 р., протокол № 13 (56).