Навчись будувати мости зі світовими релігіями, суспільством та медіа

Інститут екуменічних студій УКУ оновлює магістерську програму

У новому навчальному 2017/2018 навчальному році на базі філософсько-богословського факультету УКУ відкриється освітньо-професійна програма підготовки «Екуменічні науки: християнство в діалозі зі світовими релігіями, суспільством і медіа». Ця навчальна програма діятиме при Інституті екуменічних студій. Про умови вступу, особливості та переваги програми ми розпитували у її керівника, заступника директора ІЕС Ірину Роговську.

– Що саме спонукало до створення такої програми?

– До створення магістерської програми з екуменічних наук надихнув позитивний досвід подібних програм, які функціонують у Західній Європі вже від 1952 року, коли Екуменічний інститут у Босе розпочав навчальні щорічні чотиримісячні сесії у межах Школи екуменічних студій для студентів з вищою освітою. Зокрема, ступінь магістра екуменічних наук здобувають у Боннському державному університеті, Папському університеті Антоніанум за підтримки Інституту екуменічних студій св. Бернардина в Венеції. Школа богослов’я Йеннського університету імені Фрідріха Шиллера та Школа католицького богослов’я Ерфуртського державного університету створили вільну екуменічну навчальну програму.

Впродовж багатьох років провадить освітню діяльність Ірландська школа екуменізму в Дублінському університеті. Ліцензіат з екуменічного богослов’я здобувають також у Папському університеті св. Томи Аквінського у Римі. Навчальна програма реалізовується в Екуменічному інституті імені Йогана Адама Мюллера при Державному університеті Падернборна.

Насправді, не йдеться про створення абсолютно нової програми. За основу їй слугувала Магістерська програма екуменічних наук, яка вже понад 10 років функціонує при нашому Інституті. Ми використали позитивний досвід МПЕН під час розроблення нової програми. Звісно, були внесені певні зміни .

Перехресний вступ дає можливість вступати на освітню програму з таких напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра: філософія, релігієзнавство, політологія, психологія, філологія, журналістика, соціологія, соціальна робота, історія, археологія.

– Чому, на Вашу думку, ця програма актуальна в наш час?

–  Україна віддавна є місцем зустрічі різних християнських традицій, відтак питання єдності християн тут завжди є актуальним. Наше суспільство, розділене політичними й міжконфесійними конфліктами, дуже потребує загальнохристиянської єдності та міжрелігійного порозуміння. Внаслідок військових дій, що відбуваються на Сході України, почалися внутрішні міграційні процеси і тому релігійна карта України почала стрімко змінюватися. У колишніх монорелігійних регіонах почали з’являтися нові, за віровизнанням, релігійні спільноти. Останнім часом актуальними стали питання пізнання основ нехристиянських релігій і налагодження міжрелігійного діалогу задля взаємного пізнання і налагодження мирного співжиття.

В українських вищих навчальних закладах державної форми власності під час вивчення світових чи українських релігійних процесів, подій та явищ переважає культурологічний підхід, без особливого заглиблення у богословську традицію Церков чи релігій. Магістерська програма з екуменічних наук пропонуватиме екуменічний підхід до вивчення релігійних питань, який поважає доктринальну, віровчительну спадщину трьох гілок християнства (православ’я, католицизму та протестантизму), свободу совісті кожного особи, пояснює питання віри та віровизнання різних конфесій, а також пропонує пошук спільних знаменників. Водночас відкриття освітньо-професійної програми «Екуменічні науки: християнство в діалозі зі світовими релігіями, суспільством і медіа» творить перспективу відмови у богословській науковій галузі від вузькоконфесійно спрямованого підходу до вивчення релігійних процесів, спільнот та явищ в Україні.

На програмі готуватимуть фахівців, які будуть агентами примирення, взаємної пошани та єдності між християнами, налагодження мирного діалогу з представниками інших релігій.

– Які саме спеціалізації пропонують майбутнім студентам і що особливого вони можуть почерпнути під час їх вивчення?

– Майбутні студенти матимуть змогу обрати одну з таких трьох спеціалізацій: «Міжрелігійний діалог», «Соціальне вчення Церкви» та «Релігійна комунікація».

Студенти програми матимуть спільний блок нормативних дисциплін, а також окремі блоки вибіркових дисциплін відповідно до вибраної спеціалізації.

екуменічні науки 7

Студенти спеціалізації «Міжрелігійний діалог» під час навчання на програмі досліджуватимуть сучасний стан релігій у світі та найважливіші документи й ініціативи міжрелігійного діалогу, вивчатимуть історію виникнення, проходження конфліктів у релігійній сфері, основи правового регулювання релігійної свободи, в історії, в світі та в Україні, аналізуватимуть ключові релігійні поняття у різних релігійних парадигмах. Студенти спеціалізації «Соціальне вчення Церкви» матимуть нагоду докладніше дослідити основні принципи соціального вчення християнських Церков, вивчатимуть основи менеджменту та управління проектами, розглядатимуть питання лідерства та управління персоналом. Студенти спеціалізації «Релігійна комунікація» досліджуватимуть позицію Церков щодо мас-медіа, моделі впливу мас-медіа на суспільство, вивчатимуть сучасні інформаційно-комунікаційні технології, аналізуватимуть ефективність використання PR-інструментів, здобуватимуть навички організації роботи церковної прес-служби та PR-служби.

– Чи передбачена якась практика для студентів?

–  Програма містить три основні компоненти, до яких належать: теоретична підготовка, практично-професійна підготовка та науково-дослідницька підготовка. Відповідно, студенти проходитимуть педагогічну та науково-дослідницьку практику, стажуватимуться на базі Інституту екуменічних студій, Центру міжконфесійного та міжрелігійного діалогу «Лібертас», на базі регіональних ЗМІ, неурядових, громадських організацій, харитативних церковних організацій тощо.

– Де саме випускник програми зможе працевлаштуватись?

– Випускники програми зможуть викладати богословсько-релігієзнавчі дисципліни, провадити наукові дослідження, бути радниками та консультантами з релігійних питань різних відомств та установ, працювати в соціальних, релігійних, громадських організаціях, фундаціях у сфері комунікації чи управління проектами, у церковних та світських ЗМІ.

– Де саме я можу почерпнути додаткову інформацію про програму?

– Уся інформація вже доступна у нас, на сайті Інституту екуменічних студій, також про умови вступу ви можете прочитати на сайті УКУ.

Спілкувалася Наталя Ліхновська

Джерело: www.dukhovnist.in.ua