НОВІ МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ НА ФБФ

Магістратура

Коротко про програму

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» філософсько‑богословський факультет УКУ здійснює підготовку фахівців зі спеціальності «Богослов’я» (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»), з кваліфікацією: богослов, викладач богослов’я. Форма навчання – денна, тривалість навчання – 1 рік і 5 місяців.

Магістерська програма продовжує формувати у студентів цілісну систему богословських знань, плекає міждисциплінарні зв’язки на наявних кафедрах, поглиблює обрану студентом спеціалізацію завдяки широкому вибору спецкурсів, чимало з яких пропонують закордонні викладачі та гостьові лектори.

Написання та захист магістерської роботи дає студентам змогу реалізуватися як науковцям-початківцям. Це – підсумковий етап навчання, на якому студенти повинні продемонструвати вміння робити наукове дослідження, готовність та здатність працювати в обраній ділянці богословської науки, а також комплексне розуміння дотичних богословських проблем.

Релігійно-дослідницька практика формує у студентів навички критичного аналізу при опрацюванні різноманітних історичних джерел, а також дозволяє долучитися до переосмислення богословської та церковно-історичної спадщини Київського християнства. Педагогічна практика у вищих навчальних закладах готує студентів до можливої майбутньої викладацької праці.

В рамках розвитку партнерських стосунків з європейськими університетами УКУ розвиває програми студентської мобільності. Найкращі студенти філософсько-богословського факультету УКУ мають можливість міжнародного стажування, а значна кількість випускників продовжує навчання на вищому рівні богословських студій, у тому числі закордоном.

Умови вступу

Перехресний вступ дає можливість вступати на магістерську богословську програму зі споріднених напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра: культурологія, філологія, філософія.

З програмами вступу на магістерську програму ознайомтесь тут.

Вартість навчання, стипендійні програми, графік проведення вступних іспитів.

Програма підготовки магістра

 • Магістерська програма Катехитично-педагогічного інституту за спеціальністю 041 “Богослов’я” (державного зразка). Заочна форма навчання. Спеціалізація: Християнське виховання (катехитика, християнська етика) та анімація дозвілля. Детальніше про програму...хр етика
 • Магістерська програма Екуменічні науки Інституту Екуменічних Студій за спеціальністю 041 “Богослов’я” (державного зразка). Спеціалізації: Міжрелігійний діалог,  Соціальне вчення Церкви та Релігійна комунікація.

екуменічні науки 0

Програма підготовки магістра включає такі основні дисципліни спеціалізації (теми спецкурсів змінюються, тому тут не включені):

 • Педагогіка вищої школи;
 • Методика викладання богослов’я;
 • Біблійне богослов’я Старого і Нового Завітів;
 • Сучасні питання морального богослов’я (біоетика);
 • Актуальні питання літургійного богослов’я;
 • Вибрані питання догматики і патристики;
 • Конфесії західного християнства;
 • Богословська антропологія;
 • Науково-методологічний семінар;
 • Друга іноземна мова (на вибір: німецька, італійська, французька, польська);
 • Церкви східного християнства (історія і сучасність);
 • Дисципліни спеціалізації.

Після успішного завершення навчання на магістерській програмі студент може вступати на ліценціатську програму з літургійних наук (Sacrae Theologiae Licentiatus) та до аспірантури з відривом та без відриву від виробництва за спеціальністю 09.00.14 – «Богослов’я».