Організаторами події виступають Ресурсно-дослідницький центр Євро-Азіатської акредитаційної асоціації, Центр дослідження релігії Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (Україна), Університет кардинала Стефана Вишинського у Варшаві (Польща), Європейська школа культури та богослов’я (Німеччина), Філософсько-богословський факультет Українського католицького університету (Україна), Інститут Івана Павла ІІ у Варшаві (Польща).

Конференція спрямована на обговорення богословських підходів, методів і дослідницьких практик, які стають відповіддю на зміни світоглядних і наукових парадигм, що відбуваються сьогодні у світі і в Східній Європі, зокрема. Мета конференції полягає в ініціюванні дискусії навколо теоретичних і методологічних проблем, що виникають в сучасних богословських дослідженнях, а також – в налагодженні наукової комунікації між вченими, що спеціалізуються в галузі богослов’я та суміжних дисциплін.

Основні напрямки роботи конференції:

Методологія богословських досліджень в історичній ретроспективі
Богословські дослідження і антропологічний поворот у європейській свідомості Нового часу
Характерні риси класичної гносеології і богослов’я
Методологія богослов’я в контексті некласичної і посткласичного філософії
Герменевтична, феноменологічна і екзистенціальна методологічні стратегії в богослов’ї
Богослов’я в епоху постмодерну: різноманіття підходів
Можливості та обмеження у використанні методів науково-раціонального пізнання в богословських дослідженнях
Співвідношення філософії та богослов’я у світлі сучасних феноменологічних досліджень
Аксіоматика і доктринальні норми методології богослов’я
Конфесійна, наукова і світська теології: спроба демаркації і аналіз можливості позаконфесійних богословських досліджень
Філософська теологія і її метатеологічне значення
Використання етнографічних, соціологічних і емпіричних методів в богослов’ї

Учасникам конференції надається можливість виступити з доповіддю. Для цього необхідно до 20 березня 2018 року надіслати вченому секретарю конференції змістовні тези (об’ємом не більше 500 слів) в електронному вигляді. Оргкомітет конференції проводить розгляд і відбір тез. Повні тексти схвалених тем доповідей повинні бути надіслані до оргкомітету до 1 квітня 2018 г. Доповіді розраховані на 30 хвилин виступу. За матеріалами конференції буде виданий тематичний випуск Євро-Азіатського журналу богослов’я «Богословські роздуми». Крім доповідачів, передбачена участь слухачів.

Робочі мови конференції: англійська, українська, російський.

Організаційний комітет

Роман Соловій, доктор філософських наук, директор Ресурсно-дослідницького центру ЄААА
Еверт ван де Пол, доктор теології, професор Євангельського теологічного університету
Бернард Отт, доктор теології, професор Університету Південної Африки, директор докторантури Європейської школи культури і теології
Віталій Хромець, кандидат філософських наук, заступник директора Центру дослідження релігії НПУ ім. М.П. Драгоманова
о. Роман Завійський, доктор богослов’я, декан філософсько- богословського факультету Українського католицького університету
кс. Здіслав Стружік, професор, доктор хабілітований, директор Інституту Івана Павла ІІ у Варшаві
кс. Мечислав Озоровський, професор, доктор хабілітований, декан факультету Студій над родиною Університету Кардина Стефана Вишинського,
Євгеній Білоножко, доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова
Михайло Мокієнко, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Центру дослідження релігії НПУ ім. М.П. Драгоманова

Конференція відбудеться 27-28 квітня 2018 р. у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова (Україна, м. Київ, вул. Пирогова, 9)