Академічна рада освітньої програми «Християнська педагогіка та організація дозвілля»

Академічна рада освітньої програми

«Християнська педагогіка та організація дозвілля»

 

Слава Ісусу Христу!

Повідомляємо, що триває обговорення освітньо-професійної програми «Християнська педагогіка та організація дозвілля» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 041 Богослов’я, галузі знань 04 Богослов’я, кваліфікація: магістр богослов’я, викладач закладу вищої освіти з богослов’я та предметів духовно-морального спрямування.

 

Підготовка магістрів богослов’я згідно цієї програми реалізується у заочній формі навчання на філософсько-богословському факультеті Українського католицького університету від 2017 року. Впродовж цього часу відбулося п’ять випусків магістрів. Періодично відбувається оновлення програми відповідно до нових викликів, обставин, можливостей, досягнень.

 

З метою розвитку програми й вдосконалення її реалізації, 20-24 березня 2023 р. у форматі ZOOM-конференції відбудеться засідання Академічної ради програми, до якої входять викладачі, студенти, випускники програми, а також потенційні працедавці, експерти з богослов’я, педагогіки, дозвіллєзнавства, суміжних галузей.

 

На засідання будуть винесені питання з переліку пропозицій викладачів, екзаменаційної комісії, студентів, потенційних працедавців, зокрема:

  1. Наповнення програми: оновлення переліку дисциплін вільного вибору студентів з огляду на сучасні виклики та розвиток науки і методів навчання.
  2. Форма атестації: розгляд можливості зміни форми атестації – з захисту магістерської роботи на екзамен.
  3. Тривалість навчання: розгляд можливості продовження часу тривалості програми з 1 рік 5 місяців на 1 рік 10 місяців.

 

Членів Академічної ради програми, а також студентів, випускників, викладачів, працедавців, усіх зацікавлених осіб просимо надсилати Ваші пропозиції, зауваження, ідеї щодо розвитку та вдосконалення програми на електронну адресу:

[email protected]

лінк на перегляд PDF документа