Як можна перезарахувати дисципліни, отримані під час навчання у попередньому навчальному закладі?

Перезарахування навчальних дисциплін проводиться на підставі заяви студента та академічної довідки або додатку до документа про вищу освіту (диплома бакалавра, спеціаліста, магістра), виданого іншим (вищим) навчальним закладом.

Впродовж перших двох  тижнів навчального семестру студент повинен звернутися в Деканат з заявою про перезарахування. Заява має бути підписана викладачем, який погоджується перезарахувати  дану дисципліну. До заяви потрібно долучити копію додатка до диплому або виписку оцінок чи копію академічної довідки. Зразок заяви можна переглянути тут.