Випускники

Можливості для випускників

Частина випускників навчальних програм філософсько-богословського факультету УКУ працює у різних єпархіальних комісіях УГКЦ, на парохіях і в соціальній сфері. Міжнародна практика показала, що різні соціальні програми Церкви ефективно доповнюють соціальну діяльність державних структур (наприклад, коли йдеться про працю з людьми з особливими потребами, людьми похилого віку, дітьми-сиротами).

Державні установи, до компетенції яких входять стосунки з релігійними конфесіями та організаціями, також потребують спеціалістів з богослов’я. Можливість здобуття богословської освіти сприятиме закріпленню позитивних тенденцій співпраці між богослов’ям та іншими гуманітарними науками, між Церквою та державою.

Деякі випускники працюють у засобах масової інформації, редакторсько-видавничій сфері, науково-дослідних інститутах, установах середньої та вищої освіти.

Очевидно, що однією із головних сфер, яку Університет динамічно розвиває, є його академічне богослов’я. Зважаючи на довголітню відсутність фахівців у цій галузі, зумовлену радянською ідеологією, та потребу кваліфікованого наукового богослов’я в Україні, деякі випускники залишаються працювати на кафедрах, в інститутах та інших підрозділах самого УКУ.

 

 

ygukhjkkl