Загальноуніверситетські відділи і центри

 

Центр сучасних іноземних мов

17, вул. Свенціцького,
Львів, 79017

тел.: (38/032) 240-99-44 (вн.3147, 3341)

Еmail: [email protected]

Перейти на сайт Центру сучасних іноземних мов УКУ

Як вищий навчальний заклад міжнародного рівня, що готує студентів до активної участі у світовій спільноті, УКУ надає великого значення вивченню іноземних мов. Передусім – це англійська мова, вивчення якої передбачає набуття студентами відповідного рівня, необхідного для читання і розуміння тексту, а також для усного та письмового спілкування. Щороку УКУ запрошує викладачів з США та Канади, носіїв мови, викладати англійську мову та читати лекції з інших предметів англійською мовою. Німецька, французька, італійська та польська мови пропонуються на вибір з третього курсу.

Бібліотека Університету нараховує близько 50 тисяч монографічних і періодичних видань англійською, німецькою, італійською та французькою мовами. Численні з цих унікальних праць є мабуть єдиними примірниками даних видань в Україні. Мета навчальних програм іноземних мов – дати можливість студентам максимально використовувати ці ресурси.

 

Керівник центру – Галина Курочка

(кім. 429, внут. тел. 3150 / 3199, [email protected]).

Методист – Уляна Галичанівська

(кім. 429, внут. 3147, [email protected])

 

Навчальна частина

☼   Координує використання приміщень університету.

☼   Здійснює контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів та викладачів університету.

☼   Аналізує навчально-методичну роботу університету.

☼   За відсутності проректора з навчальної роботи вирішує питання, пов’язані з навчальним процесом.

Керівник  − Тибор Ольга

(кім. 212, внут. тел. 3195,[email protected]).

Методист − Оксана Підкова

(кім. 212, внут. тел. 3189, [email protected]).

 

Відділ студентської документації

Перейти на сайт відділу

☼   Веде особові справи студентів.

☼   Укладає договори про навчання.

☼   Веде військовий облік студентів.

☼   Опрацьовує накази про прийом, відрахування, поновлення студентів, про академічні відпустки.

☼   Замовляє виготовлення та видає студентські квитки, залікові книжки, дипломи.

☼   Готує і видає довідки, витяги з екзаменаційних відомостей, завіряє копії виданих УКУ документів.

☼   Зберігає та аналізує інформацію про студентів.

 

Керівник −  Юрій Кордуба

(кім. 214, внут. тел.3232, [email protected])

Інспектор з кадрів зі студентської документації –   Михайло Дрогомирецький

(кім. 214, внут. тел.3162, [email protected])

Інспектор зі студентської документації Іван Гриців

(кім. 214, внут. тел.3162, [email protected] )

 

Відділ студентського життя

Сайт відділу>

Мета роботи відділу студентського життя – всесторонньо сприяти у реалізації місії УКУ у позаакадемічному житті студентів.

Позакласне життя наших студентів повинне гармонійно єднатися з їхнім зростом в навчальних програмах університету. Воно не менш важливе для формування зрілої та цілісної особистості, готової стати лідером у кожній сфері життя. Інтелектуальне збагачення супроводжується персональною, духовною та соціальною трансформацією, забезпечення якої і є завданням нашого відділу.

Основними функціями та обов’язками відділу є:

 

Контакти

Центр Митрополита
Андрея Шептицького

кім. 205

Тел.: (032) 240-99-40 (3679)

Ел. пошта: [email protected]