Загальноуніверситетські відділи і центри

 

Центр сучасних іноземних мов

вул. Свєнціцького, 17

Львів 79011

тел. 240-99-40* внут. тел.

http://fl.ucu.edu.ua/uk/main

Як вищий навчальний заклад міжнародного рівня, що готує студентів до активної участі у світовій спільноті, УКУ надає великого значення вивченню іноземних мов. Передусім – це англійська мова, вивчення якої передбачає набуття студентами відповідного рівня, необхідного для читання і розуміння тексту, а також для усного та письмового спілкування. Щороку УКУ запрошує викладачів з США та Канади, носіїв мови, викладати англійську мову та читати лекції з інших предметів англійською мовою. Німецька, французька, італійська та польська мови пропонуються на вибір з третього курсу.

Бібліотека Університету нараховує близько 50 тисяч монографічних і періодичних видань англійською, німецькою, італійською та французькою мовами. Численні з цих унікальних праць є мабуть єдиними примірниками даних видань в Україні. Мета навчальних програм іноземних мов – дати можливість студентам максимально використовувати ці ресурси.

 

Керівник центру – Галина Курочка

(кім. 429, внут. тел. 3150 / 199, solohub@ucu.edu.ua).

Методист – Уляна Галичанівська

(кім. 429, внут. 3147, halychanka@ucu.edu.ua)

 

Навчальна частина

☼   Координує використання приміщень університету.

☼   Здійснює контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів та викладачів університету.

☼   Аналізує навчально-методичну роботу університету.

☼   За відсутності проректора з навчальної роботи вирішує питання, пов’язані з навчальним процесом.

Керівник  − Надія Леськів

(кім. 212, внут. тел. 3195, leskiv@ucu.edu.ua).

Методист − Оксана Підкова

(кім. 212, внут. тел. 3189, piko@ucu.edu.ua).

 

Відділ студентської документації

http://ucu.edu.ua/divisions/student-documentation/

☼   Веде особові справи студентів.

☼   Укладає договори про навчання.

☼   Веде військовий облік студентів.

☼   Опрацьовує накази про прийом, відрахування, поновлення студентів, про академічні відпустки.

☼   Замовляє виготовлення та видає студентські квитки, залікові книжки, дипломи.

☼   Готує і видає довідки, витяги з екзаменаційних відомостей, завіряє копії виданих УКУ документів.

☼   Зберігає та аналізує інформацію про студентів.

 

Керівник −  Юрій Кордуба

(кім. 214, внут. тел.3232, korduba@ucu.edu.ua)

Інспектор з кадрів зі студентської документації –   Михайло Дрогомирецький

(кім. 214, внут. тел.3162, drogomyretskiy@ucu.edu.ua)

Інспектор з кадрів зі студентської документації –   Вікторія Бубняк

(кім. 214, внут. тел.3162, bubnyak@ucu.edu.ua)

 

Відділ додаткових студентських програм

☼   Координує студентські програми стажувань (у м. Львові).

☼   Займається питаннями поселення, виселення студентів в гуртожитку.

☼   Координує студентські стипендійні програми, шукає можливості матеріальної допомоги студентам, які її потребують.

☼   Координує надання робочих стипендій УКУ.

☼   Погоджує дозволи на студентські забави та акції.

☼   Координує проведення студентський акцій в стінах університету.

☼   Погоджує дозволи на перебування в студентській кімнаті.

☼   Організовує тренінги з питань стажування, саморозвитку та ін.

☼   Координує роботу Ради студентів УКУ та студентських гуртків.

☼   Координує проведення медогляду студентів УКУ.

☼   Здійснює секретаріат програми МІГуС.

Менеджер відділу  − Дмитро Романко

(кім. 212, внут. тел. 3128, dmytro.romanko@ucu.edu.ua)