Студентське самоврядування

Органом студентського самоврядування Українського католицького університету є Уряд студентів УКУ

Студентське самоврядування Українського католицького університету – це спосіб участі студентів у вирішенні загальноуніверситетських проблем, контроль за виконанням студентами обов’язків, реалізації соціальних, економічних, творчих інтересів та захисту їх прав.
У студентському самоврядуванні беруть участь ті Студенти, які навчаються на денній формі навчання. Кожен Студент має право участі у студентськомк самоврядуванні.
Органи студентського самоврядування створюють на добровільних виборних засадах з ініціативи Студентів.
У своїй діяльності студентське самоврядування керується законодавством України, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти та науки, відповідного центрального органу виконавчої влади, Положеннями про студентське самоврядування УКУ, Божими Заповідями (преамбула університету) та цим Статутом.
Керівництво вищого навчального закладу зобов’язане створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування.
Повноваження органів студентського самоврядування регламентовані Положеннями про студентське самоврядування у вищому навчальному закладі й узгоджується з керівництвом вищого навчального закладу.
Студентське самоврядування діє за принципами добровільності, демократичності, законності та гласності.

 http://studrada.ucu.edu.ua