Студентське самоврядування

Органом студентського самоврядування Українського католицького університету є Уряд студентів УКУ

Студентське самоврядування Українського католицького університету – це спосіб участі студентів у вирішенні загальноуніверситетських проблем, контроль за виконанням студентами обов’язків, реалізації соціальних, економічних, творчих інтересів та захисту їх прав.

  • У студентському самоврядуванні беруть участь ті Студенти, які навчаються на денній формі навчання. Кожен Студент має право участі у студентському самоврядуванні.
    Органи студентського самоврядування створюють на добровільних виборних засадах з ініціативи Студентів.
  • У своїй діяльності студентське самоврядування керується законодавством України, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти та науки, відповідного центрального органу виконавчої влади, Положеннями про студентське самоврядування УКУ, Божими Заповідями (преамбула університету) та цим Статутом.
  • Керівництво вищого навчального закладу зобов’язане створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування.
  • Повноваження органів студентського самоврядування регламентовані Положеннями про студентське самоврядування у вищому навчальному закладі й узгоджується з керівництвом вищого навчального закладу.
  • Студентське самоврядування діє за принципами добровільності, демократичності, законності та гласності.
 http://studrada.ucu.edu.ua