Статути і положення

Етос та цінності УКУ
Про візію та місію Українського католицького університету
Пам”ятка  про цінності та ідентичність УКУ
Положення про духовну, громадянську й академічну свободу в УКУ
Пам’ятка про етос УКУ
Пам’ятка про засади духовної формації в УКУ: загальні принципи і норми

Загальна нормативна база

Статут УКУ ВНЗ

Стратегія УКУ 2020

Організація навчального процесу, наукова діяльність

Положення про навчальний процес в УКУ

Положення про академічну мобільність студентів