Ліцензії

Історичні відомості

У 1998 році Конгрегація католицької освіти у Римі надала право нашій інституції на основі навчальної програми філософсько-богословського факультету здійснювати богословську освіту на рівні першого циклу богословських студій з можливістю надання визнаного у світі церковного академічного титулу «Sacrae Theologiae Baccalaureatus», який за українськими освітніми стандартами відповідає освітньо-кваліфікаційному рівневі магістра.

Увінчалася успіхом також багатолітня праця над визнанням богослов’я як науки в Україні та акредитації навчальних програм УКУ. У березні 2006 року Міністерство освіти і науки України визнало богословську освіту в системі вищої освіти, і в червні 2006 року випускники філософсько-богословського факультету УКУ вперше в історії України одержали дипломи бакалаврів з богослов’я державного зразка, а через рік, у червні 2007 року, випускники нашого факультету вперше отримали дипломи магістра чи спеціаліста з богослов’я державного зразка.

Ліцензія та рівень акредитації

ВНЗ «Український католицький університет» працює на підставі відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Міністерства освіти і науки України (Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти переоформлено на підставі наказу МОН №153-л від 12.07.2017 р.).

Сертифікати ВНЗ «Український католицький університет» про акредитацію напрямів (спеціальностей) переоформлені на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей» від 19.12.2016 № 1565.

ВНЗ «Український католицький університет» відповідно до рішення АК від 27.12.2013р., протокол № 108 (наказ МОН України від 08.01.2014 р. № 1-Л), визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу ІІІ (третього) рівня (сертифікат про акредитацію серії РІ-ІІІ № 1426244 від 15.01.2014 р.).

Актуальні ліцензії

Ватиканська акредитація 

У травні 2015 року філософсько-богословський факультет УКУ отримав міжнародну акредитацію від Конгрегації Католицької освіти. Відтепер УКУ має можливість відкривати нові ліценціатські та докторські програми у різних галузях богослов’я, а його дипломи й наукові ступені матимуть міжнародне визнання. Римську акредитацію урочисто проголосили після Богослужіння, яке з нагоди двадцятиліття факультету відправив Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук).

Щоб отримати повноцінне визнання Апостольської Столиці, колектив УКУ йшов не один рік. Як зауважив Глава УГКЦ Святослав (Шевчук), про нагальну потребу створення такої інтелектуальної структури мріяли наші великі попередники – Митрополит Андрей Шептицький та Патріарх Йосип Сліпий.

Ватиканська акредитація богословських програм УКУ
Декан філософсько-богословського факультету УКУ диякон Роман Завійський приймає вітання від Патріарха Святослава з нагоди отримання ватиканської акредитації повного циклу богословських програм в УКУ