Про факультет

DSC_bigz hrestom2jpgУКУ – єдиний католицький університет на пострадянському просторі. Богословський факультет – серцевина університету. Метою богословської програми є підготовка фахівців, які, бажаючи збагнути і пережити внутрішню динаміку живої християнської віри, її витоки в Об’явленні та зустрічі людини з Богом у Христі, готові служити українському суспільству. Усвідомлення солідарності зі суспільством – це інтегральна частина богословської ідентичності.

Навчальна програма філософсько-богословського факультету намагається відобразити і донести двотисячолітній християнський досвід до своїх студентів. Шляхом плекання східнохристиянської ідентичності, поєднання східної і західної богословської та філософської думки, надання духовної формації в контексті літургійного життя навчальна програма факультету робить посильний внесок у діалог віри і розуму. Широка гуманітарна освіта і соціальна орієнтація навчальної програми спрямовані як на розкриття наукового потенціалу студентів, так і на становлення повноцінної християнської особистості. (З “Інформаційного вісника ЛБА”)

Характерним для нашого факультету є акцент на вивченні богословської та церковно-історичної спадщини Київської Церкви, адже завдяки цьому відбувається формування самобутньої школи східнокатолицького богослов’я, яка б ділилася своїми здобутками зі Вселенською Церквою, давала відповіді на виклики сьогодення та робила внесок у богословський діалог між Заходом і Сходом. Одним із проявів такого зацікавлення власною еклезіологічною традицією є участь студентів у семінарі та практикумі «Жива історія підпілля УГКЦ», організованих Інститутом історії Церкви. Опитуючи очевидців, вони збирають матеріали про життя підпільної Церкви, які стають важливою базою для подальших досліджень з церковної історії та богослов’я.

Зараз на факультеті здійснюється навчання денної форми за напрямом підготовки за спеціальністю 041 – «Богослов’я».. З осені 2013 року проводиться набір до аспірантури з відривом та без відриву від виробництва за спеціальністю 041– «Богослов’я». На факультеті також здійснюється навчання на ліценціатській програмі з богослов’я (Sacrae Theologiae Licentiatus).

На факультеті, окрім філософських та богословських наук, ми акцентуємо увагу на вивченні як класичних, так і сучасних іноземних мов. Упродовж перших трьох років навчання студенти проходять інтенсивний курс вивчення англійської мови з можливістю вдосконалювати набуті знання в Літній англомовній школі (English Summer School). В університеті, зокрема на нашому факультеті, діє обов’язкова програма «English club», яка дає змогу студентам інтерактивно вивчати англійську мову з її носіями після лекцій. А от вивчення класичних мов – старогрецької, латинської та церковнослов’янської – дає можливість студентам сягати до джерел патристичної спадщини та церковної традиції, які формувалися упродовж багатьох віків.

Оскільки аспект служіння дуже важливий для формації наших студентів, майбутні богослови – миряни і семінаристи – застосовують набуті теоретичні знання під час своєї пасторальної практики в сиротинцях, старечих будинках, лікарнях, творчих майстернях для людей з особливими потребами тощо.

В рамках розвитку партнерських стосунків з європейськими університетами УКУ розвиває програми студентської мобільності. Відповідно, кращі студенти філософсько-богословського факультету УКУ також мають можливість провести один навчальний семестр в університетах-партнерах, зокрема у Лювенському католицькому університеті (Бельгія), Університеті Тілбурга (Нідерланди), Універитеті Саламанки (Іспанія), Папському університеті св. Томи Аквінського (Італія) тощо.

Значна кількість випускників нашого факультету продовжує своє навчання на вищому рівні богословських студій. Деякі з них навчаються на ліценціатській програмі з богослов’я в УКУ, а решта – у провідних богословських школах світу, зокрема у Лювенському католицькому університеті (Бельгія), Університеті Тілбурга (Нідерланди), Папському Григоріанському університеті, Папському Урбаніанському університеті, Папському Салезіанському університеті, Папському університеті св. Томи Аквінського (Італія), Паризькому католицькому інституті (Франція) тощо.

Підготовляючи фахівців з богослов’я, УКУ ґрунтується на творчому використанні кращих світових традицій викладання богословських дисциплін, а також цілеспрямовано орієнтується на інтеграцію в освітній простір Європи. Філософсько-богословський факультет активно працює над входженням у міжнародне богословське товариство. Вже багато років відбувається співпраця факультету з Федерацією католицьких університетів Європи (FUCE). У 2014 році започатковано українську філію Європейського товариства католицького богослов’я, осердям якої став філософсько-богословський факультет УКУ.

Ще одним пріоритетом факультету є формування цілісної системи гуманітарних знань у студентів, що зробить їх компетентнішими і більш адаптивними до вимог ринку праці. Це досягається завдяки плеканню міждисциплінарних зв’язків на наявних кафедрах філософсько-богословського факультету (кафедри філософії, кафедри богослов’я, кафедри пасторального богослов’я та кафедри церковної історії), а також через співпрацю з гуманітарним факультетом УКУ та з іншими освітніми й академічними партнерами університету.