Важливо!!! Заява Українського католицького університету «Про академічну доброчесність»

У 2018 р. Інститутом екуменічних студій та Інститутом святого Климента Папи Українського католицького університету було підготовлено до друку й опубліковано італомовне видання книги Йосиф Сліпий. Спомини (ред. Іван Дацько, Марія Горяча, вид. 3-є, виправлене й доповнене. Львів – Рим: Видавництво УКУ 2017) під назвою: Josyf Slipyj. Memorie / А cura di Iwan Dacko, Alberto di Chio e Luciana Mirri. Leopoli – Roma 2018.

Під час службової перевірки науково-організаційним відділом УКУ обставин публікації італомовного видання «Споминів» Йосифа Сліпого встановлено, що Інститут екуменічних студій не звертався за відповідним рішенням до Вченої ради УКУ, а отже книга була опублікована з порушенням чинного Положення «Про засади видавничої діяльності в УКУ». Так само із співредакторами і співупорядниками книги (доктор богослов’я о. Іван Дацько, доктор богословських наук Марія Горяча) і авторкою наукових коментарів (д-р Марія Горяча) не було укладено угоду «Авторський договір про передачу виключних майнових прав на твір».

Під час службової перевірки наявності/відсутності плагіату в книзі Josyf Slipyj. Memorie / А cura di Iwan Dacko, Alberto di Chio e Luciana Mirri. Leopoli – Roma 2018 встановлено, що в італомовному виданні «Споминів» Йосифа Сліпого виявлено текстові запозичення з україномовної версії згаданої книги, авторськими правами на які володіє д-р Марія Горяча, а також зі статті Марії Горячої «Справа звільнення митрополита Йосифа Сліпого у 1963 році», опублікованої у журналі “Ковчег” 7 (2015), 335-365 (зокрема зі стор. 358-361)”. Встановлено, що д-р Марія Горяча у встановленому в УКУ порядку письмово не передавала будь-якій інституції чи особі своїх авторських прав на публікацію укладених нею коментарів й упорядкованого нею критичного джерельного тексту «Споминів».

Український католицький університет наполягає на дотриманні всіма студентами, аспірантами, викладачами й іншими працівниками принципів академічної доброчесності та християнського етосу УКУ. Нам прикро, що відбулося порушення авторських прав доцента кафедри богослов’я філософсько-богословського факультету Марії Горячої, з якою університет декларує свою солідарність у захисті її авторських прав.

Закликаємо усіх зацікавлених осіб, залучених до проекту з підготовки до друку та публікації іншими мовами (зокрема англійською) «Споминів» Йосифа Сліпого, виявити академічний професіоналізм і дух солідарності і продовжити співпрацю задля представлення в ширшому міжнародному контексті духовної й інтелектуальної спадщини Ісповідника віри патріарха Йосифа Сліпого.