Вітаємо переможців конкурсу дослідницьких ґрантів Благодійного фонду «Повір у себе»

27 грудня 2017 року Вчена рада Українського католицького університету затвердила результати другого поспіль конкурсу на здобуття вісьми дослідницьких грантів за підтримки Благодійного фонду родини Іванчиків «Повір у себе». На цей уже другий поспіль конкурс, проведений Науково-організаційним відділом УКУ впродовж листопада-грудня, зголосилося аж 23 апліканти, тобто на один ґрант претендувало три кандидати.

Конкурсна стипендійна комісія на чолі з проректором з наукової роботи УКУ професором Ігорем Скочилясом ретельно розглянула запропоновані працівниками Університету індивідуальні, інституційні та колективні проекти за попередньо визначеними критеріями – інтелектуальна вартість, наявність попереднього досвіду, реалістичність виконання, очікувані результати, «додана вартість» для університету, важливість для ширшого академічного, суспільного і церковного контекстів. Перевага надавалася тим проектам, які мають міждисциплінарний характер, передбачають індивідуальну й інституційну наукову співпрацю та сприяють реалізації місії Університету.

У підсумку Вчена рада УКУ підтримала ті проекти, котрі: передбачають інтеграцію навчальних і дослідницьких програм структурних підрозділів Університету; публікацію джерельних і монографічних досліджень у Видавництві УКУ; завершення роботи над кандидатською чи докторською дисертацією; реалізацію наукового проекту, що завершиться публікацією в авторитетному закордонному виданні, що практикує принцип peer-reviev і внесене у наукометричні бази даних; здійснення прикладних досліджень, результати яких будуть поширбватися у вигляді policy papers й інших аналітичних матеріалів. Да таких пріоритетних напрямків Вчена рада УКУ віднесла проекти, кожен з яких отримає одноразовий ґрант на суму не більше 100 000 грн., що реалізовуватиметься впродовж 2018 року:

проф. Вадим Ададуров (кафедра світової історії нового і новітнього часу), Поділ Київської
та піднесення Галицької митрополій (1802-1808 рр.)
Мар’яна Бурак (Школа української мови та культури), Визначення ефективності
стандартизаційних вишколів екзаменаторів з лінгводидактичного оцінювання
к.і.н. Світлана Гуркіна (кафедра церковної історії), Греко-католицьке духовенство
Львівської архиєпархії в умовах переслідування радянською владою у 1944-1950 роках
проф. о. Михайло Димид (кафедра богословʼя), Богослов’я Майдану
проф. Олександр Зайцев (кафедра нової і новітньої історії України), Українці в сеймі та
сенаті Польщі (1922-1939 роки)

д-р богословʼя о. Андрій Олійник (кафедра пасторального богословʼя), Публічні промови та
пастирські послання католицьких митрополитів Львова як душпастирська відповідь
на «знаки часу» в Галичині (1900-1918 роки)
к.і.н. Богдан Чума, Луїс дель Кастільйо Естевес (1774-1835): Історія першого іспанського
консула в Одесі
Андрій Хімʼяк (Відділ розвитку), к.п.н. Дмитро Шеренговський (Відділ міжнародних
академічних звʼязків), Розширення інтеграційного ландшафту: які опції регіональної
інтеграції потрібні Україні

Щиро вітаємо переможців конкурсу Благодійного фонду «Повір у себе» та бажаємо успішної
реалізації підтриманих фондом дослідницьких проектів!