Вітаємо Лауреатів Ректорської премії 2018 року

30 червня під час Випускних урочистостей в УКУ відбулося вручення Ректорської премії “За виняткові досягнення у науковій праці”. Серед лауреатів вітаємо трьох представників філософсько-богословського факультету: д-ра богословʼя Віктора Жуковського, професора Юрія Ясіновського та Тараса Тима.
Ще в лютому 2017 року Сенат Українського Католицького Університету затвердив «Стратегію розвитку науки в УКУ» до 2020 року включно, що серед іншого передбачає досягнення в середньостратегічній перспективі видимої присутності й впізнаваності (visibility) нашого Університету на загальнонаціональному рівні та в міжнародному глобальному просторі як провідного дослідницького осередку зі своїми науковими школами, а також формування моделі «навчання через дослідження».Відповідно до візії та місії УКУ, нашим гаслом є «науковий пошук, вільний від засилля прагматичних міркувань та ідеологічних маніпуляцій […], коли його кінцевою метою буде пізнання правди і служіння людині на підставі визнання святости її життя та поваги до її особистої гідности».Відповідно до «Положення про засади преміювання працівників Українськогокатолицького університету за виняткові досягнення у науковій праці» від 2014 р., та за підсумками наукової діяльності й реалізації викладачами УКУ дослідницьких, науково-видавничих і навчально-дослідницьких проектів у 2017/2018 навчальному році, визначено Лауреатів Ректорської премії у 2018 році.

Фундатор Українського Католицького Університету в Римі, патріярх та Ісповідник Віри Йосиф (Сліпий) у своєму «Заповіті» пророчо закликав: «Полюбіть науку, плекайте і збагачуйте її своєю працею і своїм знанням, будьте її служителями! Здвигайте храми науки, вогнища духовної сили Церкви і Народу, пам’ятаючи, що немислиме повне життя Церкви і Народу без рідної науки».

Ректорська премія за наукову працю міжнародного рівня:

1) Лауреатом премії в цій номінації став професор Вадим Ададуров, завідувач кафедри світової історії нового і новітнього часу Гуманітарного факультету,  за публікацію за підтримки програми «Київське християнство» авторської наукової монографії, що отримала міжнародний науковий резонанс: Война цивилизаций. Социокультурная история русского похода Наполеона, т. 1: Религия – Язык, Киев: Лаурус, 2017.

2) Лауреатом премії в цій номінації став доктор богословʼя Віктор Жуковський, завідувач кафедри богословʼя Філософсько-богословського факультету, за публікацію трьох авторських статей у науковому журналі Vox Patrum (Lublin, 2017-2018), що практикує peer review – незалежне анонімне рецензування рукопису статті автора.

3) Лауреатом премії в цій номінації стала доктор історичних наук Оксана Міхеєва, завідувачка кафедри соціології Факультету суспільних наук, за успішну реалізацію впродовж 2016–2018 рр. міжнародного дослідницького проекту Університету Бірмінгена, Університету Оксфорду та Українського Католицького Університету (листопад) «Прихована трагедія України: розуміння результатів переміщення населення в постраждалих від війни регіонах країни» та публікацію його результатів у відкритому доступі.

Ректорська винагорода за особливо успішну наукову працю:

4) Лауреатом премії в цій номінації став професор Юрій Ясіновський, директор Інституту церковної музики Філософсько-богословського факультету, за публікацію наукового дослідження і джерельної едиції Ірмоси Київської Церкви: Критичне видання за Супрасльським нотолінійним Ірмологіоном 1598-1601 рр., т. 1–2, Львів: Вид-во УКУ, 2018 [серія «Київське християнство», том XI].

5) Лауреатом премії в цій номінації стала кандидат філологічних наук Уляна Головач, доцент кафедри філології програми «Artes Liberales» Гуманітарного факультету, за авторський переклад з давньогрецької мови та джерельну публікацію твору св. Григорій Богослов. П’ять слів про богослов’я. Львів: Вид-во УКУ, 2018.

6) Лауреатом премії в цій номінації став Тарас Тимо, керівник проектів і програм Науково-організаційного відділу УКУ, за джерельну публікацію й коментування твору св. Григорій Богослов. П’ять слів про богослов’я. Львів: Вид-во УКУ, 2018.