Презентація у Польщі та Литві наукових здобутків УКУ

У четвер, 20 грудня 2018 р., на запрошення Університету в Білостоці, Міського уряду в Супраслі та товариства „Collegium Suprasliense”, навчально-дослідницька програма УКУ «Київське християнство» презентувала у Білостоці та Супраслі свої найновіші видання – Супрасльський Ірмологіон 1598-1601 рр. (двотомна публікація «Ірмоси Київської Церкви») та колективну монографію «На перехресті світів: Монастир і храм Пресвятої Трійці у Вільнюсі».

Концептуальні засади наукової програми, що сфокусована на критичному опрацюванні богословських, канонічних і соціокультурних джерел передання Київської митрополії у ширшому порівняльному контексті універсальних християнських традицій Візантії, латинського Заходу та східних православних спільнот, польським колегам представили професори УКУ Ігор Скочиляс та Юрій Ясіновський.

Іншою темою публічного обговорення стала унійна ідея та її рецепція в Польсько-Литовській державі впродовж пізнього середньовіччя та в ранньомодерний період. Професор Юзеф Марошек (Józef Maroszek) та д-р Войцєх Вальчак (Wojciech Walczak) з Білостоцького університету особливу увагу звернули на дослідницький потенціал концепту «Slavia Unita», що уможливлює «вписування» східнохристиянської тематики в сучасний академічний і суспільний дискурси країн Центрально-Східної Європи. Не менш жваве зацікавлення польських учасників презентації та місцевих мас-медіа спричинили останні події в Україні, а саме успішне проведення православного обʼєднавчого собору в Софії Київській та створення помісної Православної Церкви України.

Кульмінацією презентації стало представлення проф. Юрієм Ясіновським Супрасльського Ірмологіону 1598-1601 рр., опублікованого Видавництвом УКУ як 11-й том серії «Київське християнство» та 25-й том серії «Історія української музики». Презентований Ірмологіон був переписаний та оздоблений орнаментом і рисунками на переломі XVI−XVII ст. співаком Богданом Онисимовичем, родом з Пинська. Рукопис постав у Супрасльському Благовіщенському монастирі, одному з найважливіших осередків православного чернецтва Київської митрополії, а після Берестейської церковної унії – одній з провідних обителей Василіянського чину. 700-сторінковий рукопис містить повний цикл літургійної музики богослужень Вечірні та Утрені на всі вісім голосів, а також співи Літургії і свят.

Це перше видання слов’янських ірмосів усіх восьми гласів у нотолінійному записі т. зв. київською квадратною нотою. Підготовлена проф. Ю. Ясіновським едиція, що супроводжується передмовою знаного німецького вченого Крістіана Ганніка, охоплює факсимільну (том 1) і набірну (том 2) публікації тексту. Книга супроводжується вступними статтями про сутність ірмосів, оглядом їх науково-критичних видань, а також коментарем і порівняльною таблицею на основі репертуару слов’янських нотованих пам’яток XІІ–XVIII ст. Красу багатоголосного співу (відомого як супрасльський), що культивувався в Благовіщенському монастирі, продемонстував під час презентації музиколог і співак Мартин Абійський (Marcin Abijski), виконавши один з ірмосів, опублікований проф. Ясіновським.

За підсумками публічного обговорення, з ініціативи бурмістра Супрасля – пана Радослава Добровольського (Radosław Dobrowolski), між Українським католицьким університетом і Міським урядом Супрасля було підписано порозуміння про підготовку спільного видання «Kantyków Supraskich» − музичного багатоголосого твору київської традиції (барокове аранжування церковних гімнів), створеного в другій половині XVII ст. у середовищі чернечої спільноти Супрасльського василіянського монастиря. Так само досягнуто домовленості про організацію у Супраслі на базі «Collegium Suprasliense» спільної наукової конференції про василіянський період в історії місцевого Благовіщенського монастиря та унійну традицію Підляшшя.

Окрім презентацій у Білостоці й Супраслі, найновіші книги видавничої серії «Київське християнство» (зокрема «Ірмоси Київської Церкви» та «Книга Ісуса Навина: давньослов’янський четій текст за списками XIVXVI століть», упоряд. Тетяна Вілкул) було представлено 19 грудня у Вільнюсі, під час робочої зустрічі з директором Наукової бібліотеки Литви ім. Врублевських (Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka) доктором Сіґітасом Нарбутасом (Sigitas Narbutas).

Того ж дня на Історичному факультеті Вільнюського університету узгоджено організаційно-правові аспекти спільної публікації 2-го, виправленого й доповненого видання монографії «На перехресті світів…». А 21 грудня в Центрі польсько-російського діалогу і порозуміння (Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia) підписано додаткову угоду про публікацію польською мовою (в перспективі – також англійською й українською) до кінця 2019 року науково-популярної історії есеїстичного типу про Унійну Церкву в Польсько-Литовській державі.

Започаткована у 2013 р. видавнича серія «Київське християнство» представляє наукові результати навчально-дослідної програми Гуманітарного і Філософсько-богословського факультетів «Київське християнство та унійна традиція». була Підтримана Синодом Єпископів УГКЦ, академічна ініціатива покликана зміцнити пророчий голос Київської Церкви і сприяти єдності українських Церков Володимирового Хрещення. Від 2015 р. почав діяти публічний сеґмент програми – проект «Соборна Україна та Київська традиція», який за жертовної підтримки українських меценатів уможливлює суспільну артикуляцію ідеї Київської Церкви та наголошує на тисячолітньому зв’язку між національною культурою і християнством.