До 25-ліття Інституту історії Церкви УКУ вийшов друком ювілейний збірник «Acta studiosa»

Уже чверть століття Інститут історії Церкви спільно з Кафедрою церковної історії Українського католицького університету досліджують історичну долю Української Церкви у широкому контексті вселенського християнства з особливою увагою до трагічного й водночас героїчного досвіду репресій та підпільного існування в радянську епоху. Вивчаючи історію як magistra vitae – вчительку життя, що стоїть біля витоків сьогодення і впливає на майбутнє, ІІЦ та КЦІ планомірно залучають  і студентів УКУ до пізнання й обміркування спадщини мучеників та ісповідників віри.

Одним з останніх плодів цієї праці став ювілейний науковий збірник «Acta studiosa», в якому читачеві пропонуються  напрацювання студентів Філософсько-богословського факультету УКУ. У 10 статтях, що увійшли до збірника, на багатій джерельній базі проаналізовано розвиток чинів та згромаджень греко-католицького монашества, у тому числі в період підпілля (1946–1989 рр.), подвижницьку працю пастирів Катакомбної Церкви, виникнення та становлення євангельсько-баптистського руху в Галичині та на Волині, політику гітлерівського режиму щодо Римо-Католицької та протестантських Церков. Окрему увагу приділено ролі митрополита Андрея Шептицького у реформуванні чернечого життя та особливостям радянської «політики пам’яті», спрямованої на спотворення образу УГКЦ та її предстоятеля.
До збірника увійшли такі статті:

• Сестра Магдалина Витвицька, ЧСВВ – «Історично-правовий аспект реформування василіянських жіночих монастирів у Галицькій митрополії на межі ХІХ–ХХ століть»;
• Схимонах Силуан Гомза – «Мистецька діяльність єромонаха Рафаїла (Романа) Хомина (1907–1944) в контексті формування студійської іконописної школи»;
• Назарій Петрів (Назарій Петрів)– «Передумови та зародження євангельсько-баптистського руху в Галичині та на Волині: від XVI століття до кінця 1930-х років»;
• Олег Рущак (Oleh Rushchak) – «Католицька і протестантські Церкви в умовах нацизму: пристосування та опір (1933–1939)»;
• Василь Гаранджа (Василь Гаранджа (Vasyl Harandzha)) – «Отець Микола Хмільовський – душпастир “катакомбної Церкви”: на основі кримінальної справи»;
• Андрій Чорненький – «Діяльність Римо-Католицької Церкви на користь Української Греко-Католицької Церкви в 1946–1989 роках»;
• Миколай Пишкович – «Історія українського чернецтва Української Греко-Католицької Церкви у 1950–1990-х роках»;
• Сестра Альфонса Карапата (Karapata Iryna), ЧНІ – «Формація монашества в часи підпілляУкраїнської Греко-Католицької Церкви (1945–1989)»;
• Сестра Ігнатія Гаврилик, ЧСВВ – «Марія Шведа: історія одного мучеництва в контексті життя підпільної УГКЦ»;
• Схимонаха Онуфрій Кіндратишин – «Наклепи радянської публіцистики на митрополита Андрея Шептицького в період підпілля УГКЦ (1950–1980-ті роки)».

Дуже відрадно й обнадійливо, що більшість колишніх студентів – авторів цього збірника – продовжують торувати свою стежку в науковому світі, навчаючись на ліценціатських і докторських програмах в Україні та за кордоном.

Реквізити збірника: Acta studiosa: Богословський науковий збірник. Спеціальний випуск з церковної історії до 25-ліття Інституту історії Церкви / упор. Олег Беген та о. Тарас Бублик, ред. Володимир Мороз. – ч. 9. – Львів 2017.