ЛІЦЕНЦІАТ З ЦЕРКОВНОЇ ІСТОРІЇ

ЛІЦЕНЦІАТ З ЦЕРКОВНОЇ ІСТОРІЇ

Перелік спеціалізованих дисциплін та викладачів:
Берестейська та Ужгородська унії: порівняльні аспекти (вл. Борис Ґудзяк, Володимир Мороз, за участю Володимира Фенича)
Еклезіальна і національна ідентичність греко-католиків Центрально-Східної Європи у XIX – XX ст. (Олег Турій, о. Юрій Аввакумов)
Митрополит Андрей Шептицький (Магдалена Новак, Ліліана Гентош, о. Андрій Михалейко)
Греко-католицьке духовенство Галицької митрополії у 1919−1939 рр. (Андрій Сороковський, Олег Беген)
Становлення ієрархічних структур та розбудова церковного життя греко-католиків у США (о. Іван Кащак, Марта Богачевська-Хом’як)
Священномученик Петро Вергун: пастирське служіння і свідчення в умовах гітлерівського і сталінського тоталітарних режимів (Дмитро Злепко, Ірина Банцер)
Греко-католицьке духовенство в Польщі в період комуністичних переслідувань (о. Богдан Прах, Ігор Галагіда)
Історичні зумовлення міжконфесійних конфліктів у сучасній Україні (Олег Турій)
Сучасне релігійне життя в Україні перед викликом секуляризації (Хосе Казанова, В’ячеслав Карпов, Віктор Єленський)
Профільні тематичні блоки:
I. Унійна ідея, церковні унії, ідентичність унійних (східно-католицьких) Церков
(вл. Борис Ґудзяк, о. Ю. Аввакумов, о. А. Михалейко, о. Т. Немет, о. І. Дацько, І. Скочиляс, О. Турій, В. Мороз)
II. Православна та унійна Київська митрополія в XVII – XVIII ст.
(І. Скочиляс, Н. Яковенко, Л. Тимошенко, М. Довбищенко, М. Яременко)
III. Релігійне життя на українських землях у складі Габсбурській монархії (1772−1918)
(О. Турій, о. Т. Немет, В. Ададуров, В. Фенич, В. Мороз, о. В. Говгера)
IV. Митрополит Андерей Шептицький і його доба (1900−1944)
(о. Ю. Аввакумов, о. А. Михалейко, Л. Гентош, А. Кравчук, М. Маринович, о. А. МакВей, М. Новак)
V. Греко-Католицькі Церкви Центрально-Східної Європи в період переслідувань комуністичними режимами (1939−1989)
(о. Б. Прах, о. П. Штурак, І. Галагіда, С. Гуркіна, Р. Скакун, о. Т. Бублик)
VI. Відродження та сучасне релігійне життя України в глобальному контексті
(вл. Борис Ґудзяк, М. Черенков, Х. Казанова, В. Карпов. О. Турій, В. Мороз)
VII. Українські Церкви в діаспорі
(О. Міхеєва, М. Богачевська-Хом’як, о. А. МакВей, А. Сороковський, о. І. Кащак, Р. Скакун, В. Мороз)