Стипендії

 

Враховуючи складний економічний стан в Україні, що не дозволяє більшості студентів самотужки покривати повну вартість навчання, і бажаючи підтримати належний рівень викладання і навчання в УКУ, Університет, передусім завдяки щедрості жертводавців з різних країн і континентів, покриває вагому частину вартості навчання (на більшості програм ~75%).

Проте, не кожній родині під силу оплатити навіть цю суму. Це спонукало УКУ до створення стипендійного фонду, звідки надається фінансова підтримка, що покриває повну або часткову ціну освітньої програми для студента.

Дати проведення стипендійного конкурсу: 20 лютого – 22 квітня


Існують два основні типи фінансової підтримки студентів:

1. Академічна стипендія;
2. Соціальна стипендія.

І. АКАДЕМІЧНА СТИПЕНДІЯ

Академічна стипендія надається за особливі успіхи у навчанні, участь у реалізації місії Університету, активність у науковому, духовному і громадському житті.

Існують такі види академічних стипендій:

«Стипендія Річна Плюс»

Її можуть отримати вступники на бакалаврські програми, а також студенти, яким ця стипендія була присуджена при вступі і вони отримали право зберегти її під час навчання на старших курсах. Для академічної стипендії «Річна Плюс» сертифікат ЗНО з «профільного» предмету повинен бути більше-рівно 190 балів, а бали 2-х інших сертифікатів ЗНО мають бути більше-рівно 185 балів. Або ж конкурсний бал, що формується з 3-х сертифікатів ЗНО, середнього балу атестата, балів за особливі успіхи, становить не менше 182/200 балів

– знижка в оплаті за навчання на бакалаврській програмі УКУ за обраним напрямком підготовки протягом усіх років навчання у разі виконання умов зі збереження стипендії (1 курс – 90%; 2 курс – 75%; 3 курс – 50%; 4 курс – 30%);

– розмір коштів, які стипендіатові нараховують для покриття витрат на харчування, книжки чи транспорт, визначається наказом ректора та становить не менше 1000 грн. на місяць (до оподаткування). Ці кошти виплачуються протягом 10 навчальних місяців у році і не більше двох років за умови збереження стипендії.

–  стипендія також покриває оплату за проживання в Колегіумі протягом навчального року за умови зарахування на однорічну формаційну програму в Колегіумі УКУ.

«Стипендія Річна»

Для академічної стипендії «Річна» сертифікат ЗНО з «профільного» предмету повинен бути більше-рівно 185 балів, а бали 2-х інших сертифікатів ЗНО мають бути більше-рівно 180 балів. Або ж конкурсний бал, що формується з 3-х сертифікатів ЗНО, середнього балу атестата, балів за особливі успіхи повинен становити не менше 172/200 балів.

– покриває 90% внеску студента (ціни освітньої програми) за 1-ий рік навчання, 75% – за 2-ий, 50% – за 3-ій, 30% – за 4-ий (за умови виконання вимог зі збереження стипендії).

«Стипендія Рейтингова»

Її можуть отримати вступники на бакалаврські програми, які за результатами ЗНО з профільного предмету належать до 5% кращих по Україні, а також студенти, яким ця стипендія була присуджена при вступі і вони отримали право зберегти її під час навчання на старших курсах.

– покриває 30% внеску студента (ціни освітньої програми) за 1-ий рік навчання, 30% – за 2-ий, 30% – за 3-ій, 30% – за 4-ий (за умови виконання вимог зі збереження стипендії).

Для отримання академічної стипендії «Рейтингова» вступник повинен пройти співбесіду і мати високі бали ЗНО. У 2018-19 навчальному році бал сертифікату ЗНО з «профільного» предмету повинен бути не менший за бали, вказані в таблиці, а бали 2-х інших сертифікатів ЗНО мають бути більше-рівно 180. Вступник має підписати і дотримуватися Меморандуму про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів освітніх програм УКУ.

 

Спеціальність (бакалаври) Предмет ЗНО (Профільний) Бал (Профільний)
Богослов’я українська мова та література 190


Як отримати таку стипендію?

Етап 1. Пройти онлайн-тестування. Програму онлайн-тестування розробляє кожна освітня програма відповідно до очікуваного профілю вступника.
Етап 2. Тестування в Університеті. На тестування запрошують відібраних кандидатів за результатами онлайн-тестування. Тестування проводиться у першій половині травня 2018 року.
Етап 3. Співбесіда. Керівники освітніх програм запрошують відібраних кандидатів за результатами тестування й оцінки мотиваційного листа, який кандидат пише на одну з обраних тем із запропонованого Університетом переліку (250-500 слів). Співбесіда проводиться у травні-червні 2018 року.
За результатами розгляду електронної заявки, тестування в УКУ і співбесіди, а також показників ЗНО, Комісія з відбору приймає остаточне рішення щодо визначення списку кандидатів на отримання академічних стипендій.
До 30 червня 2018 року всі кандидати отримають повідомлення щодо результатів відбору.

«Стипендія Мотиваційна»

Академічну стипендію «Мотиваційну» у 2018-19 навчальному році можуть отримати до п’яти студентів з другого по четвертий курси на кожній з освітніх бакалаврських програм, хто за рейтингом успішності за результатами попереднього навчального року посідає від першого по п’яте місце, бере участь в реалізації місії Університету та виявляє активність у науковому, духовному і громадському житті. Середній бал за попередній рік навчання студента має бути 85/100 і вище (за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин).

– не може перевищувати розмір академічної стипендії, яку отримують студенти на відповідному році навчання (не більше 75% від ціни освітньої програми – за 2-ий рік навчання, 50% – за 3-ій, 30% – за 4-ий).


ІІ. СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ

Соціальна стипендія може надаватися вступникам на бакалаврські освітні програми, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, не мають можливості самостійно оплатити навчання і не можуть заробити всі необхідні кошти власною працею.

Підставою для розгляду кандидатів на отримання соціальної стипендії можуть бути:

1) сироти, чи діти, позбавлені батьківського піклування;
2) напівсироти;
3) люди з особливими потребами, інваліди 1 і 2 груп;
4) особи з багатодітних родин (більше 3 неповнолітніх дітей);
5) особи, які мають власних дітей;
6) особи, чиї батьки беруть участь в АТО чи були учасниками АТО;
7) особи з малозабезпечених сімей;
8) одночасне навчання членів однієї сім’ї (батьки, діти, рідні сестри і/чи брати) на освітніх бакалаврських програмах УКУ за денною формою навчання.

Соціальна стипендія може покривати від 50% до 100% внеску студента за рік чи семестр навчання, а також оплату за проживання в Колегіумі УКУ у разі зарахування на формаційну програму Колегіуму. Кандидатів на отримання соціальної стипендії визначає Стипендійна комісія.

Соціальні стипендії можуть розподілятися нерівномірно між освітніми програмами залежно від гостроти матеріальних потреб та успішності студента.
Кожен кандидат на соціальну стипендію повинен подати розширене обґрунтування потреби у стипендії і матеріального становища своєї родини з наданням всієї доступної підтверджувальної інформації.

Усі сироти, які навчаються в УКУ, звільнені від оплати за навчання.

Умови отримання стипендії:

  • заповнити анкету і надіслати електронну заявку на отримання стипендії;
  • написати мотиваційний лист з розширеним обґрунтуванням потреби у стипендії;
  • пройти співбесіду;
  • підписати Меморандум про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів освітніх програм УКУ;
  • досягати високих показників ЗНО чи у навчанні в УКУ;
  • вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті;
  • періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі;
  • подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

Для вступників на бакалаврські освітні програми конкурсний бал, що формується з 3-х сертифікатів ЗНО, середнього балу атестата, балів за особливі успіхи, повинен становити не менше 165/200 балів.