Електронний репозитарій (ErUCU)

Електронний репозитарій УКУ – це накопичення, систематизації, зберігання та збереження в електронному вигляді наукових напрацювань викладачів, студентів та працівників УКУ наукового, освітнього та навчально-методичного характеру. Серед них — статті з наукових журналів, матеріали конференцій, монографії, навчальні посібники, студентські роботи, дисертації та автореферати, презентації, звіти та ін.

Призначення інституційного архіву – сприяти розвитку гуманітарних, філософсько-богословських і суміжних наук шляхом створення, накопичення, систематизації, зберігання та збереження в електронному вигляді наукових напрацювань, а також надання через Інтернет відкритого доступу до інтелектуальних продуктів університетської спільноти українському та світовому науково-освітньому товариству. А, відповідно, основною метою ErUCU є підвищення впливу досліджень Університету шляхом їх поширення в мережі Інтернет у відкритому доступі.

Репозитарій — це місце для безпечного збереження та розміщення наукових статей, він гарантує незмінність електронної адреси публікації. Кожен автор самостійно вносить свої матеріали в архів.

Відкритість наукових досліджень покращує їхню якість; публікація у відкритому доступі підвищує її цитованість, а як наслідок — зростання іміджу науковця та інституції в якій він працює.