Юрисдикційний статус Київської православної митрополії у 1686 році: богослівʼя, канонічне право та культурно-історичний контекст

Уже завтра в Митрополичих палатах Національного заповідника «Софія Київська» відбудеться Міжнародна експертна конференція “Юрисдикційний статус Київської православної митрополії у 1686 році: богослівʼя, канонічне право та культурно-історичний контекст”. Серед співорганізаторів конференції учасники навчально-дослідницької програми УКУ «Київське християнство».

ПРОГРАМА

Співорганізатори конференції

Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України

Інститут історії України НАН України

Український католицький університет

Програма «Київське християнство»

Національний заповідник «Софія Київська»

Київська Православна Богословська Академія

Інститут геополітичного виміру

Відкритий Православний Університет

Святої Софії-Премудрості

Київське Богоявленське Ставропігійне Братство

Фонд пам’яті Блаженнішого митрополита Мефодія

 

Регламент:

Початок роботи: о 10 год.

(початок реєстрації – з 9 год. 30 хв.)

 

Доповіді на пленарному засіданні    – до 40 хв.

Виступи на секціях                                 – до 30 хв.

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Модератор: професор Олександр Саган

INTRODUCTIO:
Ростислав ПАВЛЕНКО, кандидат політичних наук, директор Національного Інституту
стратегічних досліджень
Андрій ЮРАШ, кандидат політичних наук, директор департаменту у справах релігій та
національностей Міністерства культури України
Людмила ФИЛИПОВИЧ, доктор філософських наук, професор, завідувач відділу Відді- лення релігієзнавства Інституту філософії НАН України
Тетяна ЄВСЄЄВА, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту
історії України НАН України
Мирослав СЕНИК, адміністративний координатор програми «Київське християнство»
(Український католицький університет)

Неля КУКОВАЛЬСЬКА, генеральний директор Національного заповідника «Софія Київ-
ська», заслужений працівник культури України, дійсний член Української академії архітектури

Архиєпископ Чернігівський і Ніжинський ЄВСТРАТІЙ (ЗОРЯ), професор Київської
Православної Богословської Академії
о. Георгій КОВАЛЕНКО, ректор Відкритого Православного Університету
Святої Софії-Премудрості
ДОПОВІДІ:

о.Роман ЗАВІЙСЬКИЙ, доктор богослів’я, декан Філософсько-богословського факульте-
ту УКУ (Львів)

Ігор СКОЧИЛЯС, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Укра- їнського католицького університету (Львів)
Що таке «Київське богослов’я», «Київська Церква» та «київська традиція»:
вступні тези до дискусії

Константин ВЄТОШНІКОВ, доктор богослов’я Університету Арістотеля в Салоніках (Гре-
ція), доктор історії (Практична школа вищих досліджень, Сорбонна, Париж), науковий спів- робітник Бібліотеки візантиністики (Collège de France, Париж)

«Передача» Київської митрополії Московському патріархатові у 1686 році:
канонічний аналіз
Віра ЧЕНЦОВА, кандидат історичних наук, дослідник Французького дому в Оксфорді
(Maison française d’Oxford, Оксфорд, Велика Британія)
Синодальне рішення 1686 року про Київську митрополію: палеографічний
аналіз
Леся ЗВОНСЬКА, доктор філологічних наук, професор кафедри загального мовознавства,
класичної філології та неоелліністики Інституту філології КНУ ім.Т. Шевченка, професор
Київської Православної Богословської Академії

Грамоти Діонісія, патріарха Константинопольського та Досифея, патрі-
арха Єрусалимського, про передачу Київської митрополії Московському

патріархату: грецький текст та зіставний аналіз російського й українсько-
го перекладу

Євген НІКОЛЬСЬКИЙ, доктор філологічних наук, професор, магістр богослів’я
Олександр САГАН, доктор філософських наук, професор, Інститут філософії НАН України

Анексія Київської митрополії Московським патріархатом у 1686 році: об’єк-
тивні і суб’єктивні передумови й наслідки

ОБІД: 1400 – 1500

Секція 1 (Митрополичі палати)

ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ ЗМІНИ
ЮРИСДИКЦІЙНОЇ НАЛЕЖНОСТІ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ У1686 РОЦІ

Модератор: професор Олександр Саган

Олесь КУЛЬЧИНСЬКИЙ, кандидат філологічних наук, Ph.D., Стамбульський університет
Київська Митрополія як окупована територія Вселенського Патріархату
(з 1686-го року) та міфологеми від «країв північних»
Ірина ПРЕЛОВСЬКА, доктор історичних наук, старший науковий спіробітник Інституту
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, доктор
церковно-історичних наук, професор Київської Православної Богословської Академії

Проблема перенесення київського митрополичого престолу до Москви: за-
прошення до дискусії

Ростислав МАРТИНЮК, дослідник
Гетьман Іоан Самойлович і катастрофа Київської Церкви 1686 року
о. Георгій КОВАЛЕНКО, ректор Відкритого Православного Університету
Святої Софії-Премудрості
Переяславські статті 1659 року як Московська унія
Вадим ЛУР’Є (ГРИГОРІЙ), доктор філософських наук, професор, єпископ Російської
Православної Автономної Церкви (Санкт-Петербург, Росія)
Статус Київської митрополії за домовленостями 1686 року
Валерій ЛАСТОВСЬКИЙ, доктор історичних наук, професор Київського національного
університету культури і мистецтв

Приєднання Київської митрополії до Московського патріархату: інтерпре-
тація в історіографіях

Секція 2 (Зал засідань)

КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ І КИЇВСЬКА МИТРОПОЛІЯ
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIІ СТ.: ІСТОРІЯ, АНАЛІЗ, МІФОЛОГІЯ
Модератор: кандидат історичних наук Тетяна Євсєєва

Олександр ГАЛЕНКО, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Інсти- туту історії України НАНУ, керівник Центру дослідження цивілізацій Причорномор’я відділу
історичної регіоналістики Інституту історії України НАНУ

Контури України за османським переписом правобережних козацьких пол-
ків 1678 року

Реєстрація учасників конференції: 9.30 – 9.55
Початок конференціїї: 10.00

Регламент: доповіді на пленарному засіданні – до 40 хв; виступи на секціях – до 30 хв.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Модератор: професор Олександр Саган

INTRODUCTIO:
Ростислав ПАВЛЕНКО, кандидат політичних наук, директор Національного Інституту
стратегічних досліджень
Андрій ЮРАШ, кандидат політичних наук, директор департаменту у справах релігій та
національностей Міністерства культури України
Людмила ФИЛИПОВИЧ, доктор філософських наук, професор, завідувач відділу Відді- лення релігієзнавства Інституту філософії НАН України
Тетяна ЄВСЄЄВА, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту
історії України НАН України
Мирослав СЕНИК, адміністративний координатор програми «Київське християнство»
(Український католицький університет)

Неля КУКОВАЛЬСЬКА, генеральний директор Національного заповідника «Софія Київ-
ська», заслужений працівник культури України, дійсний член Української академії архітектури

Архиєпископ Чернігівський і Ніжинський ЄВСТРАТІЙ (ЗОРЯ), професор Київської
Православної Богословської Академії
о. Георгій КОВАЛЕНКО, ректор Відкритого Православного Університету
Святої Софії-Премудрості
ДОПОВІДІ:

о.Роман ЗАВІЙСЬКИЙ, доктор богослів’я, декан Філософсько-богословського факульте-
ту УКУ (Львів)

Ігор СКОЧИЛЯС, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Укра- їнського католицького університету (Львів)
Що таке «Київське богослов’я», «Київська Церква» та «київська традиція»:
вступні тези до дискусії

Константин ВЄТОШНІКОВ, доктор богослов’я Університету Арістотеля в Салоніках (Гре-
ція), доктор історії (Практична школа вищих досліджень, Сорбонна, Париж), науковий спів- робітник Бібліотеки візантиністики (Collège de France, Париж)

«Передача» Київської митрополії Московському патріархатові у 1686 році:
канонічний аналіз
Віра ЧЕНЦОВА, кандидат історичних наук, дослідник Французького дому в Оксфорді
(Maison française d’Oxford, Оксфорд, Велика Британія)
Синодальне рішення 1686 року про Київську митрополію: палеографічний
аналіз
Леся ЗВОНСЬКА, доктор філологічних наук, професор кафедри загального мовознавства,
класичної філології та неоелліністики Інституту філології КНУ ім.Т. Шевченка, професор
Київської Православної Богословської Академії

Грамоти Діонісія, патріарха Константинопольського та Досифея, патрі-
арха Єрусалимського, про передачу Київської митрополії Московському

патріархату: грецький текст та зіставний аналіз російського й українсько-
го перекладу

Євген НІКОЛЬСЬКИЙ, доктор філологічних наук, професор, магістр богослів’я
Олександр САГАН, доктор філософських наук, професор, Інститут філософії НАН України

Анексія Київської митрополії Московським патріархатом у 1686 році: об’єк-
тивні і суб’єктивні передумови й наслідки

ОБІД: 1400 – 1500

Секція 1 (Митрополичі палати)

ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ ЗМІНИ
ЮРИСДИКЦІЙНОЇ НАЛЕЖНОСТІ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ У1686 РОЦІ

Модератор: професор Олександр Саган

Олесь КУЛЬЧИНСЬКИЙ, кандидат філологічних наук, Ph.D., Стамбульський університет
Київська Митрополія як окупована територія Вселенського Патріархату
(з 1686-го року) та міфологеми від «країв північних»
Ірина ПРЕЛОВСЬКА, доктор історичних наук, старший науковий спіробітник Інституту
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, доктор
церковно-історичних наук, професор Київської Православної Богословської Академії

Проблема перенесення київського митрополичого престолу до Москви: за-
прошення до дискусії

Ростислав МАРТИНЮК, дослідник
Гетьман Іоан Самойлович і катастрофа Київської Церкви 1686 року
о. Георгій КОВАЛЕНКО, ректор Відкритого Православного Університету
Святої Софії-Премудрості
Переяславські статті 1659 року як Московська унія
Вадим ЛУР’Є (ГРИГОРІЙ), доктор філософських наук, професор, єпископ Російської
Православної Автономної Церкви (Санкт-Петербург, Росія)
Статус Київської митрополії за домовленостями 1686 року
Валерій ЛАСТОВСЬКИЙ, доктор історичних наук, професор Київського національного
університету культури і мистецтв

Приєднання Київської митрополії до Московського патріархату: інтерпре-
тація в історіографіях

Секція 2 (Зал засідань)

КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ І КИЇВСЬКА МИТРОПОЛІЯ
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIІ СТ.: ІСТОРІЯ, АНАЛІЗ, МІФОЛОГІЯ
Модератор: кандидат історичних наук Тетяна Євсєєва

Олександр ГАЛЕНКО, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Інсти- туту історії України НАНУ, керівник Центру дослідження цивілізацій Причорномор’я відділу
історичної регіоналістики Інституту історії України НАНУ

Контури України за османським переписом правобережних козацьких пол-
ків 1678 року

МІЖНАРОДНА ЕКСПЕРТНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Юрисдикційний статус

Київської православної митрополії у 1686 році:

богослів’я, канонічне право
та культурно-історичний контекст

ПРОГРАМА

Київ, 31 січня 2019 року

Митрополичі палати Національного заповідника «Софія Київська»

Євген ЧЕРНУХІН, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту
історії України НАН України

Тексти, переклади й тлумачення листів і грамот патріарха Діонісія IV сто-
совно підпорядкування 1686 року Київської митрополії Московському пат-
ріархові

Тарас ЧУХЛІБ, доктор історичних наук, головний науковий співробітник Інституту історії
України НАН України
Тетяна ЄВСЄЄВА, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту
історії України НАН України

Проекти перетворення Українського Гетьманату ХVІІ–ХVІІІ ст. на спад-
кову монархію європейського типу: історичні та канонічні особливості

(до постановки питання)

єпископ КИРИЛО (МИХАЙЛЮК), магістр богослів’я, єпископ Ужгородський і Закарпат-
ський Православної Церкви України

Протидія московській духовній експансії Київського митрополита Йосипа
Тукальського-Нелюбовича
Сергій КОТ, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, керівник Центру
досліджень історико-культурної спадщини України Інституту історії України НАН України

Пограбування під грифом «таємно»: митра владики Гедеона та інші церков-
ні реліквії з фондів Всеукраїнського історичного музею ім.Т. Г. Шевченка,

вивезені до Росії у 1930-ті роки
Олександр Солдатов, пошукач Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАНУ

Канонічна юрисдикція Московського патріархату в Україні в контексті тра-
диційної доктрини Пентархії та особливого статусу Константинопольсько-
го патріархату в православному світі

Дискутанти:

Іван АЛЬМЕС, кандидат історичних наук, академічний менеджер програми «Київське
християнство» (Український католицький університет)
Тетяна АНТОНЮК, адвокат

Світлана ПЕРЕПЛЬОТЧИКОВА, доцент кафедри англійської та міжкультурної комуніка-
ції Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка

Андрій СМИРНОВ, кандидат історичних наук, доцент Національного університету
«Острозька академія»
Віктор ЧАЛАВАН, радник Директора Національного Інституту стратегічних досліджень

Святослав ЧОКАЛЮК, кандидат богословських наук, доцент, завідувач кафедри Київ-
ської Православної Богословської Академії

о. Ігор ШАБАН, голова Комісії УГКЦ з міжконфесійних та міжрелігійних відносин

Ольга ШЕВЧЕНКО, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Науково-
дослідного інституту приватного права і підприємництва НАПрН України

Наталія ШЕВЧУК, голова Фонду пам’яті Блаженнішого Митрополита Мефодія
Запрошені журналісти/ ЗМІ: Тетяна Деркач («Церкваріум»),
Дмитрій Дурнєв («Спектр», Рига), Ярослава Міщенко (УКРІНФОРМ)

 

Результат пошуку зображень за запитом "софія київська"