Розклад Екзаменаційної комісії з проведення атестації випускників Філософсько-богословського факультету у 2022 році зі спеціальності 041 “Богослов’я” освітня програма “Богослов’я” (денна форма навчання)