2-4 травня у Львові відбудеться II Міжнародна богословська конференція “Церква і публічна сфера: любов у дії”

Філософсько-богословський факультет Українського католицького університету, м. Львів (Україна)
Східноєвропейський інститут теології (Україна)
Євангельський теологічний університет, м. Лювен (Бельгія)
Тілбурзька школа католицької теології, м. Тілбург (Нідерланди)
Центр міжкультурних і міжконфесійних досліджень Університету «Аурел Влайку», м. Арад (Румунія)
Українська секція Європейського товариства католицького богослов’я (Україна)
Центр СУА з жіночих студій в УКУ (Україна)
Українська секція Європейського товариства жінок дослідниць богослов’я (Україна)

II Міжнародна богословська конференція
2-4 травня 2019 р., м. Львів

Інформаційне повідомлення:

Церква і публічна сфера: любов у дії

 

Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у роботі другої міжнародної науково-богословської конференції, присвяченої методологічним засадам богословських досліджень. Тема цієї конференції «Церква і публічна сфера: любов у дії». Конференція відбудеться 2-4 травня 2019 р. в Українському католицькому університеті (Україна, м. Львів, вул. Хуторівка 35а).

Ідея конференції

Впродовж останніх десятиліть дедалі очевиднішим стає факт, що у сучасному демократичному контексті християнство, як і інші релігії, не погоджується з відведеною йому цариною приватного життя, пропонуючи суспільству свій потенціал у сферах миротворчості, розв’язання соціальних, політичних та екологічних проблем. Пошук нових підходів до присутності церкви у публічній сфері супроводжується богословським переосмисленням ролі та завдань церкви у нових постсекулярних умовах. Спроби відшукати конструктивні моделі взаємодії церкви із публічним простором заради досягнення суспільного блага відомі під загальною назвою «публічне богослов’я». У східноєвропейському контексті ідея публічного богослов’я лише виходить у суспільну площину. Отож, мета цієї конференції полягає в ініціюванні дискусії навколо методологічних проблем сучасних досліджень у сфері еклезіології та публічної теології. Учасники конференції намагатимуться відшукати відповіді на питання про те, як богословські ресурси християнства, його духовно-релігійні практики та соціально-етичне вчення здатні сприяти загальному благу суспільства? Якою має бути самосвідомість церкви, аби адекватно відповідати на виклики плюралізму, секуляризації та глобалізації?

Основні напрямки роботи конференції

• Релігія в публічній сфері: тенденції, виклики, перспективи
• Богослов’я вдячності та спілкування як перспективні напрями переосмислення ролі церкви у публічній сфері
• Богослов’я прощення і примирення у контексті сучасних соціально-політичних конфліктів
• Виклики соціально-економічної несправедливості та потенціал їх розв’язання завдяки діалогу теології та економіки, справедливість як богословська чеснота
• Міжрелігійний діалог у світлі миротворчої функції церкви
• Еко-богослов’я та проблеми екологічної несправедливості
• Поняття публічного богослов’я, його біблійні основи та історичний досвід
• Публічна теологія і основні тенденції розвитку освітніх та соціальних теорій
• Політика, церква і спільне благо
• Релігія і права людини: амбівалентна історія і пошук консенсусу
• Вчення про церкву в історико-богословській ретроспективі та основні напрями сучасних еклезіологічних пошуків
• Літургія і свідоцтво церкви у публічному контексті
• Суспільна роль жінок та права людини: богословські інтерпретації

Доповіді та публікація

Учасники конференції зможуть виступити з доповіддю. Для цього необхідно до 10 березня 2019 року надіслати змістовні тези (об’ємом не більше 300 слів) із коротким CV на адресу [email protected] Оргкомітет конференції проводить відбір тез за наступними критеріями: актуальність та відповідність тематиці конференції, оригінальність аналізу та аргументів. За матеріалами конференції буде виданий збірник доповідей. Робочі мови конференції: англійська, українська, російська.

Вимоги до доповідей

Доповідь повинна відповідати тематиці конференції, принципам оригінальності, актуальності, наукової новизни і обґрунтованості припущень. Текст доповіді (до 12 с.) подається в текстовому редакторі MS Word, А4, шрифт Times New Roman, 12 кегль (виноски – 10 кегль), вирівнювання тексту по лівому краю, поля – вгорі і внизу по 2 см, зліва 2,5 см, праворуч 1,5 см, нумерація сторінок внизу праворуч. Виноски оформляються через меню: вставка / виноска / звичайна і автоматична. На першій сторінці посередині рядка – назва доповіді; вище справа – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь (без скорочень), вчене звання, посада, місце роботи (або навчання), місто і країна проживання, далі через 1 інтервал – текст. Після назви статті друкується анотація (14 кегль, курсив) мовою статті та англійською мовою (300 знаків), а також ключові слова (мовою статті та англійською мовою). Цитати і посилання оформляються відповідно до стилю Notes and Bibliography of Chicago Manual of Style 16th ed. Транслітерація кириличних джерел оформлюється відповідно до системи романізації кириличних алфавітів Бібліотеки конгресу США. Автори надають коротку інформацію про себе мовою доповіді, а також англійською мовою. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають заявленій тематиці, критеріям науковості або вимогам до оформлення. Тези та повні тексти доповідей слід направляти за адресою: [email protected]

Умови участі в конференції
Для реєстрації в якості учасника конференції необхідно до 20 березня 2019 р. заповнити реєстраційну форму: http://bit.ly/ChurchPublic2019.

Учасники конференції, крім пленарних доповідачів, сплачують реєстраційний внесок в сумі 300 грн. Внесок включає в себе вартість реєстраційного пакета, харчування та кава-брейки. Витрати на проїзд оплачуються учасниками конференції самостійно. Оплата реєстраційного внеску здійснюється при реєстрації в перший день роботи конференції.
Доповідачі пленарних засідань конференції не сплачують організаційного внеску та забезпечуються проживанням і харчуванням на час конференції.
Організаційний внесок не передбачає оплати за проживання, але оргкомітет може надати допомогу в бронюванні місць в довколишніх готелях, якщо в реєстраційній формі буде зроблена заявка.

Регламент роботи конференції

• Пленарні виступи – 30 хв. і додатковий час для обговорення
• Секційні виступи – 15 хв. і 5 хв. для обговорення

Організаційний комітет

• д-н Роман Завійський, доктор богослов’я, декан філософсько-богословського факультету Українського католицького університету (Україна)
• Роман Соловій, доктор філософських наук, директор Східноєвропейського інституту теології (Україна)
• Корнеліу Константінеану, доктор богослов’я, директор Центру міжкультурних та міжконфесійних досліджень Університету «Аурел Влайку» м. Арад (Румунія)
• Стівен ван ден Хейвел, доктор богослов’я, науковий співробітник Інституту лідерства і соціальної етики Євангельського теологічного університету м. Лювен (Бельгія)
• Галина Теслюк, кандидатка богословських наук, доцентка кафедри біблійних наук ФБФ УКУ, керівниця Центру СУА з жіночих студій в УКУ
• Павло Смицнюк, докторант Оксфордського університету

Додаткова інформація

• За детальнішою інформація та з пропозиціями звертайтесь до оргкомітету конференції ([email protected])
• Web Site: http://bit.ly/The_Church_and_Public
• Реєстрація: http://bit.ly/ChurchPublic2019
• Адреса: вул. Хуторівка, 35а, м. Львів, Україна, 79070