Жіночі персонажі в родоводі Ісуса Христа (Мт 1,1-17), їх історії та значення для Історії Спасіння

Марія Хома, старший викладач кафедри Біблійних наук УКУ
[email protected]
тел. 0931923477
30 год
кількість 15 осіб
1 семестр 2020/21 н.р.,

АНОТАЦІЯ
На початку Євангелія від Матея зустрічаємо родовід Ісуса Христа (Мт 1,1-17) –
доволі складний текст для сучасного читача. У даному курсі поглянемо на
родовід Ісуса Христа з жіночої перспективи, адже в родоводі серед патріархів та
царів знаходимо імена п’ятьох дивовижних жінок (Тамар, Рахав, Рут, Ветсавія,
Марія). Включення жінок до генеалогії вже саме по собі є явищем доволі
нетиповим. Причому четверо жінок з родоводу Спасителя мають або складні
стосунки з чоловіками, або є чужинками, або взагалі демонструють сумнівну
поведінку. Лише Марія – Богородиця є досконалою жінкою. Щоб з’ясувати чому
ці далеко не ідеальні жінки опинилися в родоводі Спаситея та діяли в той чи
інший спосіб слід звернутися до Біблійного тексту. У цьому курсі дослідимо
історії цих жінок у Святому Письмі та позабіблійних джерелах та з’ясуємо їх
значення для історії Спасіння.

МЕТА
Ознайомитися та критично проаналізувати Біблійні тексти які стосуються
жіночих персонажів, згаданих в родоводі Христа Мт 1,1-17.
Дослідити тему роль жінки в історії спасіння.
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
У результаті вивчення дисципліни кожен студент, який прослухав курс:
буде розуміти відмінність Старозавітнього і Новозавітнього підходів у ставленні
до жінки;
навчиться розрізняти основні поняття такі як стать, суспільна нерівність, закон
левіарату;
буде орієнтуватися в богословських інтерпретаціях старозавітніх жіночих
образів;
навчиться творчо підходити до інтерпретації Святого Письма для того, щоб
вміти залучати біблійні парадигми для потреб сучасної людини.

ТЕМИ
-Роль та становище жінки в Старому Завіті
-Історія Тамар
-Історія Рахав
-Книга Рут
-Історія Ветсавії
-Роль жінки та становище в Новому Завіті
-Роль жінки в історії спасіння
-Богородиця як приклад досконалої Жінки

ЛІТЕРАТУРА
Міжнародний Біблійний Коментар, Том 2, П’ятикнижжя та Історичні книги,
Львів, Свічадо, 2017.
Пацьорек А., Біблія для кожного і на кожен день. Старий Завіт, Львів, Свічадо,
2005,
Women in scripture: a dictionary of named and
unnamed women in the Hebrew Bible, theApocryphal/Deuterocanonical books,
and the New Testament / general editor: C. Meyers; asscociate editors: T. Craven,
R.S. Kraemer.
God’s word to women : one hundred Bible studies on women’s place in the divine
economy / Katharine C. Bushnell.
Introducing the women's Hebrew Bible : feminism, gender justice, and the study
of the Old Testament / Susanne Scholz.
Ruth, Tod Linafelt, Berit Olam Studies in Hebrew Narrative and Poetry, Collegeville,
Minnesota, 1999.
Women in the Old Testament, Irene Nowell, O.S.B., Collegeville, Minnesota, 1997.
Reading the Women of the Bible, Tikva Frymer – Kensky, Schoken Books, New
York, 2001.