Смерть і воскресіння Ісуса Христа як основа євангельської проповіді первісної Церкви

1. АНОТАЦІЯ. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ
1.1 АНОТАЦІЯ

Проповідування Євангелія починалося від зосередження насамперед на події,
що перемінила самих проповідників. Смерть і воскресіння Ісуса дало нагоду
глибинно пережити його учням своє ставлення до того, за ким прийшли до
Єрусалиму. Залишення учнями учителя у його страстях, та відшукання ним
учнів після воскресіння дало поштовх до проповідування цієї події. На початку
другої половини першого століття апостол Павло пише до спільноти у Коринті:
«юдеї жадають знаків, греки шукають мудрості, а ми проповідуємо Христа
розп’ятого, згіршення для юдеїв і глупоту для греків, для нас же, покликаних
юдеї та греків Христа, Божу мудрість та Божу могутність» (1Кор 1,22-24).
Підкреслюючи далі те, що саме Христос розп’ятий є той, кого він прийшов
звіщати (1 Кор 2,1). На завершення листа зосереджує увагу на тому, що якби
Христос не воскрес, то марною була б проповідь його самого і віра усіх
християн (1 Кор 15,14).

1.2 МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ
Курс „Смерть і воскресіння Ісуса Христа як основа євангельської проповіді
первісної церкви” має безпосередній зв’язок із дисциплінами мовного та
історичного секторів наукових досліджень. Впродовж курсу, при поглибленому
досліджені текстів, будуть використані надбання у галузі лінгвістики, історії.
Впродовж курсу будуть підтримуватися зв’язки із наступними дисциплінами:
історія, грецька та українська мови, патрологія, еклезіологія, христологія,
екзеґеза.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
2.1 МЕТА ДИСЦИПЛІНИ

Осягнути розуміння діяльності первісної церкви через призму її
проповідування зосереджуючи увагу на тих письмових джерелах, що
відображають цю активність. Основний наголос впаде на розкритті теми
«Євангеліє» у листах апостола Павла, а особливо уривка із 1Кор 15, як також
аналіз матеріалу чотирьох Євангелій, що представляє смерть і воскресіння Ісуса
з Назарета і вибраних уривків із Діянь апостолів.

2.2 ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Подати необхідну інформацію про те як постали письмові твори Нового
Завіту у контексті усного проповідування первісної Церкви. Ознайомити із
присутніми у Новому Завіті текстами, що висвітлюють смерть та воскресіння
Ісуса Христа. Через призму кількох уривків показати які наголоси
розставлялися при проповідуванні смерті та воскресіння Ісуса Христа.

3. План
1. Євангеліє апостола Павла як смерть і воскресіння Ісуса задля людини (2
год).
2. Екзегеза уривка 1Кор 15, 1-11 (2 год).
3. Особливості розповідей про смерть і воскресіння у Синоптичних
євангеліях у порівнянні з розповіддю в Євангелію від Івана (2 год).
4. Розповідь про смерть і воскресіння в Євангелію від Марка (6 год)
5. Розповідь про смерть і воскресіння в Євангелію від Матея (4 год)
6. Розповідь про смерть і воскресіння в Євангелію від Луки (4 год)
7. Розповідь про смерть і воскресіння в Євангелію від Івана (6 год).
8. Діяння апостолів (4 год).

Всього курс розрахований на 30 годин

Бібліографія
Green, J.B., The Death of Jesus: Tradition and Interpretation in the Passion Narrative,
Tubingen 1988
Hendrickx, H., The Passion Narrative of the Sinoptic Gospels, London 1984
Lohse, E., La storia della passione e morte di Gesù, Brescia, 1975
Matera, F.J., Passione Narrative and Gospel Theologies, New York, 1986
Senior, D., La Passione di Gesù nel Vangelo di Giovanni, Milano 1993
Senior, D., La Passione di Gesù nel Vangelo di Marco, Milano 1988
Senior, D., La Passione di Gesù secondo Luca, Milano 1992