Розвиток і поширення Євангельської керигми на прикладі Соборних Послань: Якова, 1-2 Петра, 1-3 Івана, Юди

о. д-р Петро Терлецький, в. о. завкафедри біблійних наук ФБФ
[email protected]
тривалість: 30 годин
кількість учасників: 20 осіб
1 семестр 2020-21

Сім Соборних Послань: Якова, 1-2 Петра, 1-3 Івана становлять кількісно одну четверту
частину канону Нового Завіту. На відміну від листів ап. Павла, котрі адресуються окремим
церквам-громадам Малої Азії, Європи чи окремим особам, Соборні послання носять
універсальний характер і адресуються загалу церковних спільнот чи, принаймні, великим
територіальним митрополіям (пор. 1 Петра 1,1). Звідси і походить назва атрибуту
“соборний” – “спільний, загальний”, як також “католицький”.
Значимість Соборних послань не можна вимірювати, однак, лише арифметично, чи суто за
фактом вміщення у канон. Навпаки, аналіз текстів показує, що теперішній кількісний і
канонічний статус завдячується саме їх змісту – тісному зв'язку віри Церкви перших трьох
поколінь із Євангелієм Христа. Відтак, змістом даного курсу, є екзегетичний і історично-
контекстуальний аналіз Соборних послань, як свідчення віри та розвитку Церкви
апостольської доби ІІ половини І ст. по Христі.

Завдання і вимоги:
Навчитись оцінювати процеси канонізації у контексті життя Ранньої Церкви, перехід від
усної проповіді до виникнення перших письмових керигматичних текстів. Проведення
екзегетичного та біблійно-богословського аналізу текстів Соборних Послань.
Курс розрахований на студентів із базовим знанням екзегези і біблійного богослов'я Старого
Завіту, важливою частиною екзегези курси займає інтертекстуальний аналіз цитат і посилань.
Необхідні базові знання і вивчення давно-грецької мови.

Теми курсу:
1) Послідовники Христа, їх суспільно-політичний та правовий статус у Юдеї і Римській
імперії у І половині І ст. по Хр.;
2) Становище християн у Римській імперії у ІІ пол. І ст. по Хр.;
3) Літературні свідчення про перші християнські твори;
4) Послання ап. Якова 1,1-3,18;
5) Послання ап. Якова 4,1-5.20
6) Перше Послання ап. Петра 1,1-3,12;
7) Перше Послання ап. Петра 3,13-5,14;
8) Друге Послання ап. Петра 1,1-2,22;
9) Друге Послання ап. Петра 3,1-18;
10) Перше Послання ап. Івана;
11) Друге Послання ап. Івана;
12) Третє Послання ап. Івана;
13) Послання Юди;
14) Соборні Послання у святоотцівських творах і ранніх кодексах;
15) Підсумки і іспит.

Бібліографія:
Майер Герхард, Послание Иакова. Историко-богословский комментарий к Новому Завету,
редакція: Г. Майер, Р. Риснер, Х.-В. Нойдорфер, Э. Шнабель, перевод И. В. Просвирякова,
Библейско-богословский інститут св. Апостола Андрея 2012.
Мецгер Брюс М., Канон Нового Завета. Происхождение, развитие, значение, перевод с
английского Д. Гзгзян, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея 1998.
Райт Н. Т., Ранние христианские письма: Иаков, Петр, Иоанн и Иуда. Популярний
комментарий, Библейско-богословский інститут св. Апостола Андрея 2013.
The Navarre Bible. The Catholic Epistles in Revised Standard Version and New Vulgate with a
commentary by members of the Faculty of Thеology of the University of Navarre, ed. By J. M.
Casciaro i. a., translation M. Adams, Dublin 1992.
Schnackenburg Rudolf, The Johanine Epistles. Introduction and Commentary, translated by
Reginald and Ilse Fuller, New York 1992.