Рецепція старозавітних жіночих постатей в культурі та богослов’ї

1. Анотація курсу
Хто вони – жінки Старого Завіту? Часто трапляється, що розуміння біблійних
образів формується не стільки під впливом тексту Святого Письма, скільки
через культуру, літературу та мистецтво. Мета цього курсу – розглянути
найцікавіші, на нашу думку, жіночі образи Старого Завіту через потрійну
призму: тексти св. Письма, їх інтерпретацію у європейській культурі (літературі,
поезії, образотворчому мистецтві тощо) і, зрештою, яким чином сакральні
тексти та культура сприяли формуванню певного богословського дискурсу.
Студент(к)и матимуть змогу не лише ознайомитися з видатним жіночими
образами Старого Завіту та пізнішим богословським осмисленням цих образів,
але й навчаться критично оцінювати вплив культури на розуміння сакральних
текстів.

2. Основні теми, що будуть висвітлені на курсі
1) Єва – родоночальниця людства. Мати гріха і спасіння. Буття 1:26-3:24.
2) Сара, Ребека, Рахиль і Лія. Призначення жінки і суспільні очікування.
Буття 12; 16:1-18:15; 20:1-21:21; 24; 25:19-34; 26:1-11; 27; 29:1-30:43.
3) Міріам і Девора, пророчиці та духовні авторитети народу. Вихід 1:15-2:10,
14:26-15:22, Числа 12, Судді 4:1-5:12.
4) Даліла, Єзавель. Іноземки серед обраного народу. Судді 16:4-21; I Царів
16:29-33, 18:17-19:3, 21; II Царів 9:30-37, 11:1-16.
5) Юдита, Сюзанна, Тамара, Рахав. Спокусниці: жіноча сексуальність та її
сприйняття у суспільстві. Буття 38, Кн. Ісуса Навина 2, 6; Кн. Юдити.
6) Ветсавія, Рута і Естер. Нація, релігія та місія. II Самуїла 11:1-12:24, I
Царів 1:1-49, Кн. Естери, Кн. Рути.
7) Жіночі образи як метафора: розпусниці та зрадниці. Плач Єремії; Єзекиїла
16 і 23; Осії.
8) Жіночі образи як метафора: мудрі порадниці та добрі жінки. Пісня пісень,
Приповідки 9 і 31.
Результати навчання і здобуті компетенції:
Орієнтуватися в широкій палітрі жіночих образів Старого Завіту; –
усвідомлювати множинність голосів і традицій у біблійних текстах; – знати,
як такі поняття як «інший(а)», «стать», «клас», «раса», «нація» знаходять своє
вираження у біблійних текстах; – вміти розрізняти культурні стереотипи у
стосунку до старозавітніх жіночих образів, – орієнтуватися, як ці образи
трактуються у творах мистецтва та літератури, і найголовніше,
усвідомлювати різницю між першими та другими; – орієнтуватися в
богословських інтерпретаціях старозавітніх жіночих образів; – навчитися
творчо підходити до інтерпретації Святого Письма для того, щоб вміти
залучати біблійні повчання для потреб сучасної Церкви.

3. Основна література та матеріали
1) Bellis, Alice Ogden. Helpmates, Harlots, and Heroes: Women's Stories in the
Hebrew Bible. Louisville: Westminster/John Knox Press, 1994.
2) Brenner, Athalya. I Am…: Biblical Women Tell Their Own Stories. Augsburg
Fortress, 2004.
3) Brenner A., and Dijk-Hemmes F. van. Reflections on Theology; Gender.
Peeters Publishers, 1994.
4) Clifford, Anne M. Introducing Feminist Theology. Orbis, 2001.
5) Darr, Katheryn Pfisterer. Far More Precious than Jewels: Perspectives on
Biblical Women. Westminster John Knox, 1991.
6) Day, Linda, and Carolyn Pressler, eds. Engaging the Bible in a Gendered
World: An Introduction to Feminist Biblical Interpretation. Westminster John
Knox, 2006.
7) Dube, Musa W. Postcolonial Feminist Interpretation of the Bible. St. Louis,
Missouri: Christian Board of Publication, 2000.
8) Exum, J. Cheryl. Fragmented Women: Feminist (Sub)versions of Biblical
Narratives. Continuum Paperback, 1993.
9) Exum, Cheryl. Plotted, Shot and Painted: Cultural Representations of Biblical
Women. Sheffield Academic Press, 1996.
10) Frymer-Kensky, Tikva. Reading the Women of the Bible: A New
Interpretation of Their Stories. New York: Schocken Books, 2002.
11) Heard, Christopher R. Dynamics of Diselection: Ambiguity in Genesis
12-36 and Ethnic Boundaries in Post-Exilic Judah. Atlanta: SBL, 2001.
12) Kvam, Kristen E., Schearing, Linda S., and Ziegler, Valarie H. (eds.).
Eve and Adam: Jewish, Christian, and Muslim Readings on Genesis and
Gender. Indiana University Press, 1999.
13) Moore, Stephen D., and Exum, J. Cheryl eds. Biblical Studies/Cultural
Studies: The Third Sheffield Colloquium. T&T Clark, 1998.
14) Sherwood, Yvonne. The Prostitute and the Prophet: Hosea's Marriage in
Literary-Theoretical Perspective. T&T Clark, 2009.
15) Soelle, Dorothee, and Joe H. Kirchberger. Great Women of the Bible in
Art and Literature. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1994.

Курс розрахований на 30 годин