Палестинське християнство апостольської доби, його релігійне та суспільно-політичне становище

о. д-р Петро Терлецький, в. о. завкафедри біблійних наук ФБФ
[email protected]
тривалість: 30 годин
кількість учасників: 20 осіб
1 семестр 2020-21

Христос та спільнота Його послідовників є невід’ємною частиною середовища
палестинського і діаспорного юдаїзму. Саме середовище юдаїзму у міжзавітній час
характеризується боротьбою за право на існування, месіанськими очікуваннями,
виникненням групи зилотів-ревнителів, внутрішніми поділами і зовнішніми викликами на
фоні експансії грецької та римської культур і релігій. Проповідь Христа, Його прийняття і
відкинення, як і події у життя Церкви апостольської доби неможливо зрозуміти без пізнання
специфіки тогочасного контексту: перший мученик з-поміж числа 12-ти апостолів Яків
Заведеїв, арешт і переслідування ап. Петра та апостолів (Діяння 12), роль Якова, брата
Господнього, перебіг і постанови Єрусалимського Собору 48 р. по Хр. (Діяння 15,1-35;
Галатів 2,1-10), протистояння ап. Павла ап. Петрові в Антіохії (Гал 2,11-14). Курс будується
на аналізі текстів Святого Письма Старого і Нового Завітів, тогочасних історичних джерелах:
творах Йосифа Флавія, кумранських рукописів, свідчень рабіністичних і ранніх патристичних
творів.

Теми курсу:
1. Палестина і експансія геленізму у кінці ІІІ-І ст. до Хр.:
Палестина в імперії Олександра Великого, Птолемеїв (301-200 до Хр.)
Імперія Селевкідів (200 – 135 до Хр.) і юдейське повстання Маккавеїв
2. Юдея в управлінні династії Хасмонеїв (135-37 до Хр.)
3. Ірод Великий (37-4 до Хр.) і Євангелія дитинства Ісуса
4. Юдея – римська провінція (6-41 по Хр.) та наслідники Ірода Великого (Филип, Ірод
Агрипа, Архелай), становище християнства в Юдеї
5. Релігійні течії юдаїзму і їх вплив на християнство
6. Зилотизм – ревнительство, як богословська чеснота у Старому Завіті і трансформація у
політичну ідеологію юдаїзму
7. Зилотизм і богослов'я жертви у листах ап. Павла
8. Правління царя Ірода Агрипи І (41-44 по Хр.) і становище християнства (Дії 12,1-19)
9. Апостольський Собор 48/49 р. по Хр. (Дії 15,1-35; Гал 2,1-10)
10. Християнство та юдаїзм від 44 р. по Хр. до І-го юдейського повстання проти Риму (66-74)
11. Руїна Палестини, наслідки для християнства і юдаїзму
12. “Божественний” імператор Риму і наслідки його культу для християнства
13. Місійна природа Церкви, поширення у Середземномор'ї
14. Абсолютна хронологія Нового Завіту
15. Заключні консультації, іспит

Завдання і вимоги:
курс розрахований на студентів із базовим знанням екзегези і біблійного богослов'я Старого і
Нового Завітів. Заохочується знання і вивчення давно-грецької і класичних мов для
опрацювання окремих біблійних і поза-біблійних текстів, однак ця умова не є вирішальною
для засвоєння матеріалу курсу.
Ціллю курсу є вивчити послідовність і вплив історичних подій на процеси у юдаїзмі та
ранньому християнстві, демонструючи це на прикладах текстів Святого Письма Старого і
Нового Завітів.

Бібліографія:
Иосиф Флавий ок. 37-100. Иудейские древности. 1., перевод с греческого Г. Генкеля, Минск
1994.
Иосиф Флавий 37-100. Иудейская война / Иосиф Флавий (Йосеф, сын Маттитьяху) ; перевод
с древнегреческого: М. Финкельберг, А. Вдовиченко; ред. А. Ковельмана, Москва –
Иерусалим 2008.
Шиффман Лоуренс, От текста к традиции: история иудаизма в эпоху Второго Храма и период
Мишны и Талмуда; перевод с английского А.М. Сиверцева, Москва – Jerusalem 2000.
Schäfer Peter, Geschichte der Juden in der Antike. Die Juden Palästinas von Alexander dem
Grossen bis zur arabischen Eroberung, Stuttgart 1983.