Між Старим і Новим Завітами: Знайомство з т. зв. Міжзавітною літературою (ІІІ ст. до Хр. – ІІ ст. по Хр.)

Іванна Мовчанюк
Спецкурс
1 семестр 2020-2021

У рамках цього курсу ми ознайомимося з широкою гамою літератури, яка виникла в
юдейському середовищі між ІІІ ст. до Хр. і ІІ ст. по Хр. Незважаючи на те, що ця література не
увійшла до біблійного канону, знання її допоможе краще розуміти середовище, в якому постали
канонічні тексти єврейських Писань і самі ці твори, більше того, середовище, в якому
народився, жив і здійснював своє післанництво Ісус Христос та формувалися і розвивалися
перші християнські спільноти.
Завдяки вивченню цього курсу студент повинен
 Знати історичний контекст міжзавітної літератури;
 Знати найважливіші приклади міжзавітної літератури;
 Знати основні характеристики й ідеї міжзавітної літератури;
 Вміти аналізувати твори міжзавітної літератури;
 Вміти бачити спільності і відмінності між біблійною та позабіблійною літературою.

СХЕМА КУРСУ

Вступ
Тема 1: Історичний контекст міжзавітної літератури
Тема 2: Міжзавітна літургійна література
Тема 3: Апокрифи Старого Завіту
Семінар 1: Апокаліптика: виникнення, головні характеристики та основні ідеї
Тема 4: Кумранська література
Тема 5: Елліністичний юдаїзм
Семінар 2: Філон Олександрійський
Семінар 3: Йосиф Флавій
Тема 6: Равіністична література

Підсумок

ОСНОВНА БІБЛІОГРАФІЯ

Ветхозаветные апокрифы, Предчуствие Христа, Москва – Харьков, 2001.
Ветхозаветные апокрифы: Книга Еноха; Книга Юбилеев, или Малое Бытие; Заветы
двенадцати патриархов; Псалмы Соломона, Серия «Александрийская библиотека», Санкт-
Петербург 2009.
Видения Патриарха Еноха: мистические апокрифы, Тайна и пророки, Москва 2001.
ГАРСІЯ МАРТИНЕЗ, ФЛОРЕНТІНО, «Тлумачення Біблії в Кумрані», у В.Р. ФАРМЕР, ред., Міжнародний
біблійний коментар. Т.1: Загальні та вступні статті, Львів 2017, 54-56.
ГЕНСО, ПОЛ Д., «”Міжзавітний” період і виникнення апокаліптики», У В.Р. ФАРМЕР, ред.,
Міжнародний біблійний коментар. Т.3: Повчальні та пророчі книги, Львів 2017, 597-621.
ИОСИФ ФЛАВИЙ, Иудейская война, Минск 1991.
ИОСИФ ФЛАВИЙ, Иудейские древности, Минск 1994.
ИОСИФ ФЛАВИЙ, О древности иудейскаго народа. Против Апиона, [б. м.], [б. р.], репр. С.-
Петербургъ 1895.
МУНЬОЗ ЛЕОН, ДОМІНГО, «Рабинська екзегеза», у В.Р. ФАРМЕР, ред., Міжнародний біблійний
коментар. Т.1: Загальні та вступні статті, Львів 2017, 57-60.
МУРЕТОВ, М. Д., Учение о логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова, Библиотека
христианской мысли. Исследования, Санкт-Петербург 2012.
ФИЛОН АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ, Против Флакка. О посольстве к Гаю – ИОСИФ ФЛАВИЙ, О древности
еврейского народа. Против Апиона, Библиотека Флавиана 3, Москва – Иерусалим 1994.
ФИЛОН АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ, Толкования Ветхого Завета, Москва 2000.
ШЕНК, КЕННЕТ, Филон Александрийский. Введение в жизнь и творчество, Современное
богословие, Москва 2007.
«Apocalypses and Apocalypticism», in D.N. FREEDMAN, ed., The Anchor Bible Dictionary, I, New York
– London – Toronto – Sydney – Auckland 1992.
AUNE, D.E., «Apocalypticism», in G.F. HAWTHORNE – R.P. MARTIN – D.G. REID, ed, Dictionary of Paul and
His Letters, The IVP Bible Dictionary Series, Downers Grove IL, 1993.
CHARLESWORTH, JAMES H., «OLD TESTAMENT APOCRYPHA», IN D.N. FREEDMAN, ED.,
THE ANCHOR BIBLE DICTIONARY, I, NEW YORK – LONDON – TORONTO –
SYDNEY – AUCKLAND 1992.