Екзегетичний і біблійно-богословський аналіз сотеріологічних текстів та термінів Святого Письма.

о. д-р Петро Терлецький, в. о. завкафедри біблійних наук ФБФ
[email protected]
тривалість: 30 годин
кількість учасників: 15 осіб
1 або 2 семестр 2020-21

Поняття «спасіння», «спасати», «Спаситель» є центральними богословськими термінами
християнської віри, котрі стосуються особи людини і людства загалом. Семантика термінів
вказує з одного боку на стан загрози чи невідповідності, з іншого – про втручання Бога і
усунення цього стану.
Даний курс пропонує аналіз тем і термінів і із біблійних текстів, котрі у світлі Божого
Об’явлення характеризують людину, поняття гріха, його наслідків для людини та
інструментів, даних Творцем, для повернення до втраченого стану. Однією із домінуючих
тематик є богослов’я жертви у текстах Старого і Нового Завітів та ролі Воплоченого Сина
Божого, Його смерті та воскресіння.

Теми курсу:
1) Бут 1-2 – біблійна антропологія;
2) Бут 3 – Гріхопадіння і його наслідки;
3) Бут 4,1-8 Людська природа після гріхопадіння;
4) Бут 6-11 – динаміка кризи;
5) Богослов’я скинії Завіту;
6) Богослов’я Єрусалимський храму;
7) Окремі сотеріологічні терміни;
8) Пісні Слуги Господнього у книзі Ісайї і Новому Завіті;
9) Сотеріологія Воплочення Христа;
10) Богослов’я неподільності у Євангелії;
11) Христа і св. Євхаристія;
12) Сотеріологія Ранньої Церкви на прикладі Діянь апостолів;
13) Богослов’я неподільності у листах ап. Павла;
14) Богослов’я неподільності і Соборні послання;
15) Підсумки і іспит.

Завдання і вимоги:

Ціллю курсу є системне вивчення сотеріологічної термінології та богослов’я на основі
вибраних уривків Старого і Нового Завітів. Особливий наголос у матеріалі курсі стоїть на
аналізі тяглості між богослов'ям Старого і Нового Завіту, динаміці Божого Об'явлення і
цілісності вчення про гріх, його наслідки та спасіння.
Курс розрахований на студентів із базовим знанням екзегези і біблійного богослов’я Старого і
Нового Завітів. Заохочується знання і вивчення давно-грецької і класичних мов для
опрацювання окремих біблійних текстів і термінів.

Бібліографія:
Theological Dictionary of the New Testament, Vol. I-X, ed. by G. Friedrich, translator G. W.
Bromiley, Michigan 1968.
A theological introduction to the Old Testament / Bruce C. Birch … [et al.] . – 2nd edition . –
Nashville 2005.
Mitch, Curtis and Sri, Edward. The Gospel of Matthew. Catholic commentary on Sacred Scripture,
Michigan 2010.
The Church’s Bible. Romans, Interpreted by Early Christian Commentators, translated by J. Patout
Burns Jr. i. a., Michigan – Camridge 2012.
Overman, J. Andrew. Matthew’s gospel and formative Judaism: the social world of the Matthean
community, Minneapolis 1990.
Schweizer, Eduard. The Lord's Supper: According to the New Testament / Translated by James M.
Davis . – Philadelphia 1967.
Grill, Severin, Dr. P., O. Cist.. Die Vorbilder der Eucharistie im Alten Testament, Klosterneuburg
1960.
Strack, Hermann Leberecht. Das Evangelium nach Markus, Lukas und Johannes und die
Apostelgeschichte: erläutert aus Talmud und Midrasch / . – 9., unveränderte Auflage . – München
1989.