Біблія i тілеснiсть

Анотація курсу
Беззаперечним фактом є те, що наше сприйняття тіла, сконструйоване сучасною
культурою. Однак, чи мали нагоду ми задуматися на хвильку, що безліч аспектів
нашого сприйняття тіла є засадничо біблійними, себто вкоріненими у книгах
написаних більше аніж 2500 років тому. Курс «Біблія і тілесність» пропонує
студент(к)ам відкрити світ біблійного розуміння людської плоті, ставлення до
фізіологічних процесів тіла, оцінку неповносправності і сприйняття осіб з
особливими потребами, питання сексуальності та концепти чистого і нечистого
тіла. Насамкінець дослідимо, чому саме метафорика людського тіла лягла в
основу зображення Церкви – спільноти вірних.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі
1) Створення людини.
2) Біблійне розуміння статевості. Гріхопадіння і трансформації у людському
тілі.
3) Поняття краси і потворності. Ідеал чоловічої краси. Ідеал жіночої краси.
4) Концепт чистого і нечистого. Сексуальна нечистота жінок. Левіт 18 і
сексуальна нечистота чоловіків.
5) Неповносправність: біблійне розуміння. Стигматизація та маргіналізація
осіб з фізичними та ментальними проблемами. Прийняття осіб з
особливими потребами. Неповносправіність і служіння Богові.
6) Хвороби. Сприйняття, лікування, зцілення. Піклування про тіло.
7) Пісня пісень і сакралізація людської сексуальності.
8) Метафорика людського тіла у зображенні Церкви (НЗ).

Результати навчання і здобуті компетенції:
– Студенти отримують знання з: 1) біблійного розуміння людської
тілесності, 2) проблематики гріхопадіння і наслідків для тіла, 3) концепту
чистого і нечистого у відношенні до людського тіла та фізіологічних
процесів, 4) сприйняття людської сексуальності, 5) питання осіб з
особливими потребами, в т. ч. фізичними обмеженнями, 6) ставлення до
хворіб тіла, – Навчаться аналізувати тексти, беручи до уваги історичний
контекст – Отримують навики працювати у групах та розподіляти
навантаження – Здобудуть вміння працювати з англомовними фаховими
виданнями та синтезувати інформацію

Основна література та матеріали

1) Тhe Motif of Beauty in the Books of Samuel and Kings // Michael Avioz On
Women & "Ritual Impurity" (COFFEE WITH SR. VASSA PODCAST –
EPISODE 74)
2) Мирослав Татарин, Віднайти Тройцю у неповносправності богослов’я,
що розкриває обійми іншості
3) Masculinity and Disability in the Bible // Thomas Hentrich
4) ПРО ПЕРШОПРИЧИНИ ХВОРІБ І ПРО СМЕРТЬ ЯК ПЕРЕХІД
ДО ВІЧНОГО ЖИТТЯ // о. І. Січкарик
5) Biblical Perspectives on Health for the Contemporary World // Cesar
Augusto Galvez
6) Святе Письмо Старого і Нового Завітів

Курс розрахований на 30 годин