Біблійна антропологія

Іванна Мовчанюк
Спецкурс
2 семестр 2020-2021

У рамках цього курсу ми розглянемо біблійне уявлення про людину, знання якого допомагає
краще розуміти тексти Святого Письма. Ми звикли зазвичай говорити про Святе Письмо як
Слово Боже, як про об’явлення Боже, за допомогою якого Бог доносить до людини правду про
Себе. Однак Біблія об’являє нам також правду про людину. На сторінках Святого Письма
ніколи не говориться про Бога, не згадуючи про людину, і про людину – не згадуючи Бога.
Власне, Бог об’являється у відносинах з людиною через Свої слова і діла, а в Новому Завіті Бог
через воплочення стає одним з нас.
Тому дуже важливо говорити про антропологію не саму по собі, коли людина може стати
мірилом всіх речей, а про антропологію з біблійної точки зору. Біблія передусім розкриває нам
правду про походження людини, про її суть і про її остаточне призначення. Але й такі важливі
богословські теми, як гріх, благодать, віра і відкуплення варто розглядати не лише з позиції
Бога, але також і з позиції людини.
Оскільки Святе Письмо не є енциклопедією, де систематизовано зібрані відповіді на певні
питання, в тому числі і те, що стосується антропології, на його сторінках можемо лише
відшукати деякі відсилання до теми, що нас цікавить. Також дуже важливо пам’ятати про
єврейський, а пізніше й про грецький, контекст і враховувати це в аналізі біблійного погляду на
людину і всього, що з нею пов’язано.
Після проходження цього курсу студент повинен
 знати важливі біблійні тексти для окреслення і розуміння поняття «людина»;
 вміти пояснити значення поняття «людина»;
 розуміти єврейський і грецький контексти, в яких постали біблійні тексти;
 вміти розрізняти і пояснити вживання різних термінів по відношенню до людини;
 вміти пояснити значення єврейських термінів і їхніх відповідників у грецькій мові:
«душа», «плоть/тіло», «дух», «серце», «ум»;
 вміти пояснити цілісність, дихотомію і трихотомію людини.

СХЕМА КУРСУ

Вступні зауваги
Тема 1: Дві розповіді про сотворення людини
Тема 2: Статевість людини
Тема 3: Непослух прародичів і розуміння гріха у Біблії
Семінар 1: Гріх: його походження і руйнівна дія та його подолання
Тема 4: Свобода волі

Тема 5: Людина після смерті
Тема 6: Людська особа у листах ап.Павла:
а) дихотомія чи трихотомія;
б) особа як Боже творіння;
в) особа під рабством гріха
г) оновлена людина у цілісній дійсності
Семінар 2: Нове творіння
Тема 7: Благодать
Тема 8: Віра
Тема 9: Відкуплення
Тема 10: Боже синівство духовної людини
Підсумок

ОСНОВНА БІБЛІОГРАФІЯ

Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл. о. Івана Хоменка, Львів 2007 8 .
Библейская энциклопедия, Библиотека энциклопедических словарей, Москва 2005 3 .
ГРИН, ДЖОЕЛЬ – МАКНАЙТ, СКОТ – МАРШАЛ, ГОВАРД, ред., Словарь Нового Завета, Т.1: Иисус и
Евангелия, Современная библеистика, Москва 2003.
ИВАНОВ, НИКОЛАЙ, И сказал Бог… Библейская онтология и библейская антропология: опыт
истолкования книги Бытия (гл. 1-5), Клин 1999 2 .
КОРЕФАР, ХЕНДРИК – ПАУЛЬ, МАРТ-ЯН, Богословие Ветхого Завета, Черкассы 2018.
ЛЕОН-ДЮФУР, КСАВ’Є, ред., Словник біблійного богослов’я, Жовква 2014 3 .
МЕНЬ, АЛЕКСАНДР, Библиологический словарь, В 3-х т., Москва 2002.
НАВАРРИЯ, ДАВИДЕ, Символическая антропология. Человек религиозный и его опыт священного,
Киев 2016.
НЮСТРЕМ, ЭРИК, Библейский словарь. Энциклопедический словарь, Санкт-Петербург 2001.
РАЙКЕН, ЛИЛАНД – УИЛХОЙТ, ДЖЕЙМС – ЛОНГМАН, ТРЕМПЕР, ред., Словарь Библейских Образов, Санкт-
Петербург 2005.
РИНЕКЕР, ФРИТЦ – МАЙЕР, ГЕРХАРД, ред., Библейская энциклопедия Брокгауза, Paderborn 1999.
СКОЛА, АНДЖЕЛО, Богословская антропология, Москва 2005.
ХИБЕРТ, ПОЛ, Культурная антропология в помощь служителю Евангелия, Санкт-Петербург 2013.
ЭЛУЭЛЛ, УОЛТЕР, ред., Евангельский словарь библейского богословия, Санкт-Петербург 2000.
FREEDMAN, D.N., ed., The Anchor Bible Dictionary, In 6 Vol., New York – London – Toronto – Sydney
– Auckland 1992.
HAWTHORNE, G.F. –MARTIN, R.P. – REID, D.G., ed, Dictionary of Paul and His Letters, The IVP Bible
Dictionary Series, Downers Grove IL, 1993.