Апокрифи і Євангельська істина канону Нового Завіту

о. д-р Петро Терлецький, в. о. завкафедри біблійних наук ФБФ
[email protected]
тривалість: 30 годин
кількість учасників: 20 осіб
ІІ семестр 2020-21

Текст Нового Завіту становить міжконфесійно визнану кількість книг і об’єм тексту, котрий
має статус одного із джерел віри у Католицькій і Православних Церквах, а у
протестантському середовищі – як єдине джерело віри. На основі кількатисячних рукописних
свідчень, літургічних кодексів, лекціонарів текст канону зараз є добре засвідчений і
досліджений вченими. Незважаючи на таку значимість сьогодні, у Ранній Церкві відбувався
тривалий процес написання і легітимізації даних тексті і їх обсягів. Властиво, процес
канонізації реалізовувався у великій мірі через дискусій і аргументації на різних рівнях
церковних митрополій і авторитетів поруч із іншими догматичними питаннями. Саме
середовище вірних і жива церковна практика у дусі Христового Євангелія стали
середовищем і мірилом богонатхненості текстів. Ще із апостольських часів є відомі твори-
апокрифи, котрі не були прийняті у канон, бо використовувалися у вузьких спільнотах вірних
і не могли претендувати на загальне сприйняття Церкви. В XIX-XXI ст. у міру публікацій цих
текстів і їх медійних інтерпретацій, апокрифи представляються, як конкуруюча істина
канонічних текстів, що ніби-то компрометує віру цілої Церкви. Аналіз процесів творення
текстів, укладення канону Нового Завіту, вилучення творів із невідповідним змістом є
змістом даного курсу.

Завдання і вимоги:
Завданням курсу є вивчення послідовності процесу записування слів Євангелія Христа,
легітимізації богонатхнених текстів і їх обсягу. Важливою частиною курсу є аналіз доктрин і
текстів, конкуруючих загальноприйнятим текстам апостольської Церкви, їх сучасний
медійний резонанс та оцінка.
Курс розрахований на студентів із базовим знанням екзегези і біблійного богослов'я Старого і
Нового Завітів, важливою частиною є порівняльний аналіз канонічних, святотцівських і
апокрифічних творів, аналіз сучасних художніх і журналістських інтерпретацій, як “Код да
Вінчі”. Необхідні базові знання давно-грецької мови.

Теми курсу:
1) Зміст і обсяг богонатхнених текстів “Писання” у Ранній Церкві;
2) Роль Септуагінти у юдаїзмі, Ранній Церкві і текстах Нового Завіту;
3) Процес канонізації ТаНаКу;
4) Термін “Євангеліє” у Старому і Новому Завітах;
5) Цитати і посилання до Євангелія Христа у: І-ІІ Посланнях Клемента, Листі Варнави,
Дідахе;
6) Цитати і посилання до Євангелія Христа у: Пастир Єрми, лист Полікарпа, Лист до
Діогнета;
7) “Євангельська істина” і її противники у новозавітніх творах;
8) Юдеохристиянські твори: ; євангеліє євреїв, євангеліє назореїв, ебіонітське євангеліє;
9) Ґностицизм і його соціо-релігійне становище у християнстві;
10) Ґностичні євангелія із Наґ-Гаммаді: від Томи, Пилипа, Марії, Юди;
11) Ґностичні євангелія із Наґ-Гаммаді: Якова, євангеліє істини, Діалог Спасителя;
12) Інші апокрифічно-псевдоепіграфічні твори: євангелія, діяння, послання, одкровення;
13) Теорії змови і фальшування тексту Нового Завіту;
14) Відносна і абсолютна хронологія Нового Завіту та новозавітніх творів;
15) Підсумкові консультації та іспит.

Бібліографія:
The Greek New Testament. Fifth Revised Edition, editor: Aland Kurt i. a., Münster 2014.
Мецгер Брюс М., Канон Нового Завета. Происхождение, развитие, значение, перевод с
английского Д. Гзгзян, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея 1998.
The Apocryphal New Testament : being the Apocryphal Gospels, Acts Epistles, and Apocalypses /
with other narratives and fragments newly translated by Montague Rhodes James . – Oxford 1975.
Jewish writings of the Second Temple period: Apocrypha, Pseudepigrapha, Qumran sectarian
writings, Philo, Josephus, edited by Michael E. Stone, in: Compendia rerum Iudaicarum ad Novum
Testamentum Literature of the Jewish people in the period of the Second Temple and the Talmud 2,
Assen – Philadelphia 1984.
Benoit, Pierre et. al., Paul and Qumran: studies in New Testament exegesis, edited by Jerome
Murphy-O'Connor, London – Dublin – Melbourne 1968.
Koester Helmut, Ancient Christian Gospels. Their History and Development, Cambridge,
Massachusetts 1990.
Ehrman, Bart D.. The Orthodox Corruption of Scripture: The Effect of Early Christological
Controversies on the text of the New Testament / . – New York – Oxford 1992.