Магістратура

Коротко про програму

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» філософсько‑богословський факультет УКУ здійснює підготовку фахівців зі спеціальності «Богослов’я» (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»), з кваліфікацією: богослов, викладач богослов’я. Форма навчання – денна, тривалість навчання – 1 рік і 5 місяців.

Після успішного завершення навчання на магістерській програмі студент може вступати на ліценціатську програму з літургійних наук (Sacrae Theologiae Licentiatus) та до аспірантури з відривом та без відриву від виробництва за спеціальністю 09.00.14 – «Богослов’я».

Магістерська програма продовжує формувати у студентів цілісну систему богословських знань, плекає міждисциплінарні зв’язки на наявних кафедрах, поглиблює обрану студентом спеціалізацію завдяки широкому вибору спецкурсів, чимало з яких пропонують закордонні викладачі та гостьові лектори.

Написання та захист магістерської роботи дає студентам змогу реалізуватися як науковцям-початківцям. Це – підсумковий етап навчання, на якому студенти повинні продемонструвати вміння робити наукове дослідження, готовність та здатність працювати в обраній ділянці богословської науки, а також комплексне розуміння дотичних богословських проблем.

Релігійно-дослідницька практика формує у студентів навички критичного аналізу при опрацюванні різноманітних історичних джерел, а також дозволяє долучитися до переосмислення богословської та церковно-історичної спадщини Київського християнства. Педагогічна практика у вищих навчальних закладах готує студентів до можливої майбутньої викладацької праці.

В рамках розвитку партнерських стосунків з європейськими університетами УКУ розвиває програми студентської мобільності. Найкращі студенти філософсько-богословського факультету УКУ мають можливість міжнародного стажування, а значна кількість випускників продовжує навчання на вищому рівні богословських студій, у тому числі закордоном.

Умови вступу

Ліцензійний обсяг підготовки магістрів – не більше 50. Перехресний вступ дає можливість вступати на магістерську богословську програму зі споріднених напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра: культурологія, філологія, філософія.

З програмами вступу на магістерську програму ознайомтесь тут.

Вартість навчання, стипендійні програми, графік проведення вступних іспитів.

Програма підготовки магістра

Програма підготовки магістра включає такі основні дисципліни спеціалізації (теми спецкурсів змінюються, тому тут не включені):

 • Педагогіка вищої школи;
 • Методика викладання богослов’я;
 • Біблійне богослов’я Старого і Нового Завітів;
 • Сучасні питання морального богослов’я (біоетика);
 • Актуальні питання літургійного богослов’я;
 • Вибрані питання догматики і патристики;
 • Конфесії західного християнства;
 • Богословська антропологія;
 • Науково-методологічний семінар;
 • Друга іноземна мова (на вибір: німецька, італійська, французька, польська);
 • Церкви східного християнства (історія і сучасність);
 • Дисципліни спеціалізації.