Положення про навчання на Ліценціатській програмі з богослов’я (STL)

Положення про навчання на Ліценціатській програмі з богослов’я (STL)

Розділ 1. Вступні зауваги

Стаття 1. Зміст положення

 1. Це положення стосується загальних вимог для здобуття наукового ступеня Ліценціат з богослов’я (STL – Sacrae Theologiae Licentiatus) на богословському факультеті Українського католицького університету (далі – УКУ). Положення містить такі розділи: 1. Вступні зауваги; 2. Богословський факультет і ліценціатська комісія; 3. Вступ та зарахування; 4. Ліценціатська програма; 5. Навчальний процес; 6. Ліценціатська праця та її захист.
 2. У рамках цього положення ліценціатська комісія може змінювати чинні та впроваджувати додаткові правила, щоб оптимізувати навчальну, наукову та адміністративну роботи.

Стаття 2. Концептуальні засади

 1. Мета Ліценціатської програми з богослов’я – підготувати фахівця, який, відповідно до компетентностей зазначених нижче, своїм оригінальним науковим дослідженням зможе спричинитися до розвитку богословської науки.
 2. Студент Ліценціатської програми з богослов’я має:
 • Успішно навчатися, поглиблюючи знання з обраної спеціалізації, здобуваючи різні вміння і навички, що знадобляться у майбутній кар’єрі в межах чи поза межами університету;
 • Провадити наукове дослідження під наглядом наукового керівника та, якщо потрібно, наукового консультанта (одного або більше, якщо на це є відповідне обґрунтування);
 • Написати наукову працю, дотримуючись усіх методологічних вимог, та захистити її;
 • Сумлінно виконувати усі вимоги Ліценціатської програми і цього положення;
 1. Ліценціат з богослов’я повинен:
 • Ґрунтовно знати історичний контекст, джерела й методології різних сфер богослов’я та їхній зв’язок з Учительським урядом Церкви;
 • Вправно володіти знаннями, інтерпретувати й застосовувати найновіші богословські підходи до взаємодії Церкви та суспільства в обраній спеціалізації;
 • Комплексно розуміти обрану спеціалізацію і володіти навичками та методами дослідження дисциплін у цій спеціалізації;
 • Критично аналізувати, оцінювати, синтезувати вже напрацьовані та генерувати нові цілісні богословські ідеї;
 • Вміти спілкуватися з колегами-експертами в обраній царині та в ширших національних і міжнародних наукових спільнотах, а також виявляти й аналізувати глобальні проблеми суспільства та виклики для Церкви з точки зору обраної сфери спеціалізації;
 • Поширювати інновації в академічному та професійному середовищі, примножуючи наукові й культурні досягнення суспільства та Церкви.

Розділ 2. Богословський факультет і ліценціатська комісія

Стаття 3. Богословський факультет

Щоб Ліценціатська програма на богословському факультеті належно функціонувала група відповідальних осіб має:

 • створити Програму і якісно її наповнити;
 • запросити науковців-професіоналів;
 • моніторити виконання ліценціантами основних вимог Програми;
 • забезпечити захист студентських інтересів.

Стаття 4. Ліценціатська комісія

 1. Ліценціатська комісія виконує такі функції:
 • Зараховує вступників на Ліценціатську програму;
 • Моніторить та оцінює щорічні академічні звітності;
 • Ухвалює рішення щодо продовження чи неможливості продовжити навчання на Ліценціатській програмі;
 • Ухвалює рішення про виконання чи невиконання ліценціантом основних вимог Ліценціатської програми;
 • Реагує на різні дисциплінарні питання та вирішує їх.
 • Регулює стипендійну політику та рекомендує кандидатів на отримання стипендій.
 • Якщо потрібно, вносить зміни до чинного положення про STL-програму.
 1. Ліценціатська комісія складається з таких осіб:
 • декан богословського факультету;
 • заступник декана з навчально-методичної роботи;
 • заступник декана з міжнародних зв’язків;
 • завідувач кафедри богослов′я;
 • завідувач кафедри пасторального богослов′я;
 • завідувач кафедри літургійних наук;
 • завідувач кафедри біблійних наук;
 • завідувач кафедри церковної історії;
 • координатор програми STL.

Розділ 3. Вступ та зарахування

Стаття 5. Вступні вимоги

 1. Право вступу на Ліценціатську програму з богослов’я мають особи, які відповідають таким критеріям:
 • Вступник здобув ступінь Бакалавра з богослов’я (STB) на будь-якому богословському факультеті, що акредитувала Конгрегація католицької освіти. Якщо вступник не отримував канонічного ступеня STB, натомість має інший еквівалент бакалаврських богословських студій і подав документи, що підтверджують його академічну успішність, то також має право вступати на Ліценціатську програму. У цьому випадку комісія аналізує усі компоненти студій та академічну успішність. Якщо ці студії не відповідатимуть вимогам ступеня STB, комісія може відмовити вступникові у прийнятті на Програму, допоки не буде подолано встановленої академічної різниці.
 • Вступник на Ліценціатську програму повинен продемонструвати високий рівень академічної успішності за попередній цикл богословських студій (не нижче 80 %) та написаної і захищеної дипломної роботи (не нижче 80 %).
 • Вступник може подавати документи для вступу на Ліценціатську програму, якщо ще не закінчив попереднього циклу студій, але найближчим часом планує їх закінчити. Однак у цьому разі зарахування на Програму відбудеться лише у випадку успішного їх закінчення і братиметься до уваги вся академічна успішність, а не лише та, яку вступник декларував, подаючи документи.
 1. Вступник повинен подати електронну заявку, зареєструвавшись на веб-сторінці факультету, а також інші необхідні документи, перелік яких є на сайті факультету, до чітко визначеної дати.
 2. Обов’язкова вимога – проходження вступником співбесіди після подання всіх необхідних документів. Відсутність повного пакету документів у визначені терміни може бути підставою для відмови вступникові у проходженні співбесіди.

Стаття 6. Зарахування

Вступник може бути зарахований на Ліценціатську програму, подавши всі необхідні документи, успішно пройшовши співбесіду. Зарахування на Програму відбувається одразу після позитивного рішення ліценціатської комісії про зарахування вступника.

Стаття 7. Початок навчання

Початком навчання вважається дата зарахування на Програму.

Стаття 8. Тривалість навчання

Ліценціатська програма з богослов’я передбачає дворічне стаціонарне навчання. Упродовж цього періоду ліценціант повинен виконати всі вимоги Програми. Лише успішне їх виконання стане підставою для присвоєння йому/їй ступеня Ліценціата богослов’я (Sacrae Theologiae Licentiatus – STL). Якщо потрібно відтермінування, то за рішенням ліценціатської комісії термін закінчення Програмі може бути продовжено, але не довше ніж на три семестри. У разі продовження навчання, кожний наступний навчальний семестр потрібно оплатити сумою, що дорівнює третині семестрової вартості навчання на Програмі.

Розділ 4. Ліценціатська програма

Стаття 9. Ліценціатська програма

 1. Ліценціатська програма має бути повністю виконана перед допуском ліценціанта до захисту наукової ліценціатської праці.
 2. Ліценціант може закінчити Програму лише тоді, коли виконає всі основні її вимоги. Деякі компоненти основних вимог також можна замінити іншими, якщо ліценціант перебував на короткотерміновому закордонному стажуванні в іншому університеті.

Стаття 10. Вимоги Ліценціатської програми

Ліценціатська програма з богослов’я складається із таких компонентів:

Необхідна умова, щоб здобути ступінь STL – 120 ECTS кредитів упродовж усього періоду навчання. Далі подано докладний розподіл кредитів:

Навчальні курси – 48 кредитів (12 курсів по 4 кредити за кожний);

Ліценціатський семінар – 24 кредитів (3 семінари по 8 кредитів);

Іноземні мови – 10 кредитів (4 кредити із класичних мов (грецька, латинська, єврейська, церковнослов’янська) та 6 кредитів із сучасних мов (англійська, італійська, німецька, французька та ін.).

Ліценціатське портфоліо – 8 кредитів:

 • Участь у відкритому науковому семінарі УКУ – 0,25 крудита.
 • Участь у конференції в межах або за межами УКУ – 0,5 кредита.
 • Виступ на відкритому семінарі або участь у науковій конференції УКУ з доповіддю – 2 кредити.
 • Участь у науковій конференції за межами УКУ з доповіддю – 2,5 кредита.

Ліценціатська письмова праця – 30 кредитів (останній семестр навчання)

Стаття 11. Навчальні курси та ліценціатські семінари

 1. Навчальний курс розрахований на один семестр. Студенти, які прослухали курс лекцій, складають іспит.
 2. Ліценціатський семінар – це праця з науковим керівником (і науковим консультантом) упродовж трьох семестрів навчання на Програмі над написанням наукової праці. Результати напрацювань оцінюють під час щорічної академічної звітності.
 3. Також ліценціант зобов’язаний вести портфоліо наукового семінару, у якому має описувати зустрічі з науковим керівником та науковим консультантом.

Розділ 5. Навчальний процес

Стаття 12. Науковий керівник та науковий консультант

 1. Науковий керівник повинен мати церковний науковий ступінь доктора богослов′я (STD) або ступінь доктора філософії у царині богослов’я або церковної історії (PhD).
 2. Окрім наукового керівника, якщо потрібно і за згодою самого керівника, під час написання ліценціатської праці ліценціантові може бути призначено наукового консультанта. Як правило, науковий консультант повинен мати докторський ступінь. Однак у цьому контексті ліценціатська комісія може зробити виняток, якщо на це є достатні підстави.
 3. Науковий керівник та науковий консультант несуть академічну відповідальність за керування ліценціатською працею ліценціанта. Науковий керівник також має контролювати виконання ліценціантом усіх навчально-методичних вимог Програми.

Стаття 13. Академічна перерва та поновлення у навчанні

 1. Ліценціант має право на академічну перерву, якщо на це є достатні підстави. Для цього він повинен подати письмове прохання на ім’я декана, яке розглянуть на засіданні комісії. Рішення про надання та термін академічної перерви ухвалює ліценціатська комісія.
 2. Після закінчення встановленого терміну ліценціант повинен продовжити своє навчання на Ліценціатській програмі та виконувати всі вимоги Програми.
 3. Якщо ліценціант відрахований із Програми на підставі академічної неуспішності, то ліценціатська комісія приймає рішення про те, чи студент має право поновитись, чи не має такого права. Рішення про поновлення на навчання ухвалює ліценціатська комісія.

Розділ 6. Ліценціатська праця та її захист

Стаття 14. Екзаменаційна комісія

 1. Декан факультету за рекомендацією ліценціатської комісії затверджує склад комісії на захист ліценціанта. Як правило, головою комісії є декан факультету, який також головує на захисті ліценціатської праці. Головою екзаменаційної комісії не може бути науковий керівник, консультант чи інша особа, яка була причетна до написання праці.
 2. До складу екзаменаційної комісії входять:
 • голова комісії;
 • два рецензенти, один з яких може бути зовнішнім;
 • секретар комісії, який не має права оцінювати, лише веде протокол засідання комісії та захисту. Як правило, секретарем екзаменаційної комісії та секретарем при захисті є координатор Ліценціатської програми.
 1. До обов’язків екзаменаційної комісії належить:
 • оцінити ліценціатську працю;
 • брати участь у захисті;
 • ухвалювати рішення про надання ліценціатського ступеня після захисту.

Стаття 15 Ліценціатська праця

 1. Ліценціант повинен написати свою працю українською мовою. Ліценціатська комісія може дозволити написати дисертацію іншою сучасною іноземною мовою за умови, що науковий керівник (та консультант) вільно нею володіють.

Обсяг праці 40-60 тис. слів, включно з посиланнями, з дотриманням усіх встановлених методологічних вимог. Якщо на те будуть достатні підстави, то ліценціатська комісія може робити винятки стосовно обсягу тексту дисертації.

Ліценціатська праця повинна бути оригінальною і самостійно написаною. Подаючи дослідження на оціннювання ліценціатській комісії, ліценціант власноруч підписує документ-посвідку оригінальності дослідження і відсутності в ньому будь-яких елементів плагіату. Якщо буде виявлено плагіат, ліценціанта відрахують із Програми без права на поновлення.

Зовнішнє оформлення ліценціатської праці має відповідати Вимогам та правилам щодо написання та оформлення наукових робіт для студентів Богословського факультету.

 1. Мета ліценціатської праці

Порівняно з бакалаврською роботою для отримання диплому STB ліценціатська праця має відрізнятися більшою самостійністю і зрілістю дослідження, глибшою обізнаністю з темою, вищим рівнем аналітичності і критичності опрацювання матеріалу, кращими методологічними уміннями та вищою технікою наукового пошуку. Ліценціатська праця повинна продемонструвати високий рівень опрацювання дослідницького матеріалу та дисципліни наукового пошуку, вільне володіння науковими методами та їх застосування, високий рівень критичного аналізу матеріалу та наукової дискусії з поглядами опонентів, глибоке розуміння вчення Церкви, ретельне ознайомлення з додатковою літературою (включно з іншомовною) та ретельне опрацювання джерел, творчий і повністю самостійний підхід в організації та викладі матеріалу дослідження.

На відміну від докторанта, перед ліценціантом не стоїть завдання обов’язкового новаторства оригінального внеску у предметну сферу досліджень, хоча до цього заохочуємо Водночас ліценціатська праця повинна засвідчити інтелектуальну зрілість студента та стати нагодою для розкриття його потенціалу, щоб здійснити самостійний науковий пошук.

Науковий рівень ліценціатської праці повинен відповідати вимогам, які висувають до публікацій у наукових журналах УКУ (“Наукові записки” в серії Богослов’я, “Acta Studiosa”, “Ковчег”). Оцінювання ліценціатської праці на 91-100 балів є підставою вважати її такою, що після належної адаптації може бути рекомендована для публікації.

 1. Етапи написання ліценціатської праці

Наприкінці першого семестру студент має подати на розгляд проект ліценціатської праці, що затвердив науковий керівник і який виконаний відповідно до вимог Програми. Опрацювання обраної богословської теми триває три семестри – з другого по четвертий. У кожному з цих семестрів студент презентує свої досягнення: розділи та опрацьований матеріал. Дати цих представлень – зазначені в академічному календарі Програми. Четвертий семестр навчання зосереджений на написанні ліценціатської праці, проте ліценціатн може добирати кредити відповідно до вимог Програми.

 1. Вибір теми ліценціатської праці

Основою для вибору теми є список актуальних наукових проблем кожної зі спеціалізацій. Також ліценціатни можуть пропонувати власні теми, котрі можуть бути затверджені після попереднього обговорення з потенційним науковим керівником.

Тему праці важливо обирати з думкою про реалістичність проведення дослідження, зважаючи на доступні ресурси в Україні.

Тема ліценціатської праці, за згодою наукового керівника, може бути сформульованою так, щоб це дослідження могло стати основою для подальшого дослідження та написання докторської дисертації.

 1. Етапи написання ліценціатської праці

Щоб промоніторити процес написання ліценціатської праці та запобігти порушенню часових рамок, опрацьовуючи досліджуваний матеріал, усталено такі етапи:

 

Кінець 1-го семестру Другий семестр навчання Третій семестр навчання Четвертий семестр навчання Кінець 4-го семестру

 

Екзаменаційна сесія після 4-го семестру
Затвердження теми ліценціат-ської праці Презентація 1-го розділу Презентація 2-го розділу Презентація 3-го розділу Здача ліценціатсь-кої праці Захист ліцен-ціатської праці

 

5.1 Проект ліценціатської праці

Затверджуючи тему ліценціатської праці, кандидат має подати проект праці, а також основні джерела та допоміжну літературу.

5.2 Презентація напрацювань

Студент зобов’язаний зробити презентацію свого дослідження (певних розділів праці) у другому, третьому та четвертому семестрах навчання. Презентація має на меті дати студентові можливість оцінити хід свого дослідження та викликати дискусію чи зауваження щодо питань, порушених у праці. Зауваження кандидат може використати доопрацьовуючи кінцевий варіант ліценціатської праці.

Стаття 16. Подання ліценціатської праці

Наприкінці четвертого семестру навчання Ліценціант, який виконав усі вимоги Програми, подає координатору Ліценціатської програми текст ліценціатської праці для попереднього рецензування. Ліценціанти, яким продовжено термін навчання (не довше, ніж на три семестри) також здають свої ліценціатські праці на попереднє рецензування. Для цього ліценціат подає:

 1. Допуск до захисту заповнений науковим керівником;
 2. Заяву про відсутність плагіату;
 3. Три роздрукованих (не переплетених) варіанти ліценціатської роботи;
 4. Електронну версію роботи;
 5. Анотацію до роботи (3 примірники).

Ліценціатська комісія призначає двох рецензентів, які здійснюють попереднє рецензування наукової праці за встановленою формою. За результатами рецензування Ліценціатська комісія повертає працю на доопрацювання відповідно до рекомендацій рецензентів про внесення коректив. Після внесення коректив, що засвідчує рецензент у встановленій для рецензування формі, Ліценціатська комісія призначає дату публічного захисту, а ліценціант подає координаторові Ліценціатської програми:

 1. Друкований текст ліценціатської роботи у п’ятьох екземплярах (переплетені);
 2. Анотацію до роботи (5 примірників);
 3. Електронну версію роботи.

Для отримання диплому STL і зданих при вступі оригіналів документів ліценціант повинен пройти процедуру підписання обхідного листка у визначених структурних підрозділах університету.